Голосник

«Слово» – Неділя Самаріянкы – неділя, 9.00 год.

0

Ісус Хрістос переходить через Самарію. Прходить страпленый ку Якововій студні. В тім часі там приходить єдна самаріяньска жена по воду. Ісус просить од ньой воды.

Она зачудовано реаґує: Як же то ты Жыд просиш воды од мене самаріяньской жены? Но Ісус їй одповів: Кедь бы ты познала дар Божый і хто ку тобі говорить, то ты бы го просила і дав бы ті жыву воду. Но она роздумує лем о воді. І опонує: Господи, де набереш той воды, студня є глубока, ты не маш ани ведерко, де возьмеш таку воду? Но Ісус їй одповів: Каждого, хто пє із той воды, знова буде тлоїти, но хто буде пити воду, котру му дам я,,того ниґда не буде тлоїти. А жена втогды: Господи, дай мі той воды, жебы я уж не была затліта, а не мусила ту приходити. Тогды Ісус говорить: Ідь, заклич свого мужа. А она на то: Не мам мужа. Ісус їй говорить: Правду єсь повіла, єсь мала пять, а тот з котрым теперь жыєш, не є твоїм мужом. Ісус наперед навязує діалоґ із тов женов, потім од той земной воды приводить єй помаленькы ку іншій воді. Указує єй на головну причіну духовного тлоїня. Тота жена была палена сухотов гріха. Ісус подавать воду познаня, же він є Спаситель світа, Месія, котрого чекав выбраный народ. А тыж подав і воду одпущіня. І з той жены ся ставать благозвістователька. Она іде і звістує в місті: Подьте посмотрити на чоловіка, котрый мі повів вшытко, што я поробила, ці то не Хрістос? А многы увірили про свідчіня той жены. Самы вышли ку Хрістови і коли чули його слова увірило їх іщі веце.

Так днешнє слово указує нам на тій жені образ людьской душы, котра є палена гріхом. Потребує загасити тото паліня. А лем Хрістос є тов студньов і тов жывов водов, лем він може подати воду познаня, же він є справды Хрістос, Спаситель світа, котрый воскрес із мертвых, зничів смерть і дарує вічный жывот. А лем він може подати воду одпущіня і загасити тото паліня гріха в нашій душі. Прото приступайме ку тому Жрідлу і черьпайме жыву воду познаня і одпущіня. Хрістос воскрес!

В неділю, 26-го мая 2019 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян, ЧСВВ. Повторіня 26-го мая о 15.00, 20.00 год. і 27-го мая о 2.00 год. за русиньскым часом.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Фото: Пєтро Перуджіно «Хрістос і Самаріянка». Жрідло вікіпедия.

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар