Голосник

«Слово» – Неділя вшыткых святых – неділя, 9.00 год.

Неділя вшыткых святых є недільов, в котрій нам Церьков давать перед очі розмаїтых святых. В нашых літурґічных календарях маме на каждый день даякых святых. Но суть і такы, котры не находять ся в нашых календарях, не были проголошены Церьквов за святых, але предці находять ся в небесній славі.

В першых столітях хрістіанства быв ідеал святости в мучеництві. В тых, котры добровольно клали жывот за Хріста ці його слово. Потім то были преподобны, котры одходили з віру того світа до пустыні ці по монастырях в тихости жыли про Бога.

А може і мы маме такый погляд, же святость то дашто, што є далеко, што не є про мене. То є лем про тых великых людей, ку котрым ся мы рівнати не можеме. Но не є то правда. Святость є про каждого. Святость є в зъєдиненю з Хрістом, в жывоті з Ним подля його заповідей. В любви ку Ньому і ближньому. То, же Неділя всіх святых є тыждень по празднику Сошествія Святого Духа нам вказує, же святость є плод приходу Святого Духа. Святый Дух давать, но нам треба прияти.

Церьков нам вказує днесь тых, котры одповіли на тото запрошіня. І мы смотрячі на них наслідуйме їх приклад в тім поставліню, на тім місці, де нас Бог покликав. Бо нияка професія, ниякый вік ани місце нам сперать наповньовати тоты слова: Будьте святы, бо і Я єм святый. Будьте досконалы, як є досконалый і Ваш небесный Отець. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю, 23 червця/юна 2019 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 23 червця/юна о 15.00 і 24 червця/юна о 2.00 год. за русиньскым часом.
 Фото: Ікона Мінеа на рік із зображіньом вшыткых святых, wikimedia

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

 

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі