Голосник

«Слово» – Праздник Сошествія Святого Духа – неділя, 9.00 год.

Ісус Хрістос перед вознесіньом на небо обіцяв своїм ученикам, же їм пошле од Отця Святого Духа. Они най доты зіставають в місті, покы не будуть облечены до силы із небес.

Апостолы десять днів перебывали на молитвах очекуючі выповніня той обіцянкы. На десятый день Святый Дух зыйшов в подобі Огняных языків, розділив ся над каждым із них. А они зачали бісідовати розмаїтыма бісідами, котры ниґда перед тым не знали. Тадь они были звычайны рыбарі. Святый Дух їх наповнив смілостьов. Перед тым бояли ся. Петро острашыв ся дівчінкы –служніці при Хрістовых страстях. По воскресіню Хріста приходить через заперты двері, бо ученикы были замкнены зо страху… Теперь выступують перед множество народа сміло і без страху. Суть приводжены перед владыків і царів і не боять ся. Петро є увязненый Іродом, спокійно спить, ангел його выводить. А тыж суть ученикы наповнены мудростьов. Окрім апостола Павла, были неуками, не мали біблічны або теолоґічны школы. А з яков мудростьов голосять о великых ділах Божых, вшыткы чудують ся. Святый Дух і на нас зыйшов при крещіню і міропомазаню, но і мы потребуєме денно денні быти наповньованы Святым Духом, жебы говорити як апостолы языком Святого Духа – языком любви і єдности. І нам треба мудрости, жебы знати як і што говорити в світі, котрый є наставленый проти Хріста і проти тых, што в Нього вірять. А много раз старать ся перекручовати і самы Божы слова, жебы звести на кривы дорогы. Ту нам треба мудрости Святого Духа, жебы зістати на дорозі правды, котров є Хрістос. Тыж і нам треба смілости, жебы без страху признавати ся ку Хрістови – як ку Спасительови і Богу.

Прото і мы каждый день просьме о тото наповніня Святым Духом молтивов: Царю небысный, Утішытелю, Душе істины,…

В неділю, 16 червця/юна 2019 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 16 червця/юна о 15.00 і 17 червця/юна о 2.00 год. за русиньскым часом.
 Фото: Пятьдесятніця

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі