Голосник

Сойм і Сенат поділены. Коли новый уряд влады?

12. листопада/новембра 2019 р. одбыли ся першы, інавґурацийны засіданя польского Сойму і Сенату. Такой місяц по выборах, якы прошли 13. жолтня/октобра 2019 р., присягу зложыли новы посланці Сойму і сенаторы Сенату. Ізбы выбрали своіх маршалків. Внет покликаный буде новый уряд влады.

Президент Польской Республикы Анджей Дуда скликал перше засіданя обох ізб парляменту на найпізнійшу з можливых дат. Іщы перше його канцелярия такє рішыня арґументувала тым, што президент хотіл, жебы проходячый 11. листопада/новембра Ден Незалежности Польщы был святкуваный в мирі і згоді, далеко од політичных поділів.

Сойм і Сенат поділены

До кінця голосуваня не было знатя ци єдном і другом ізбом рядити будут маршалкы з выграной партиі Право і Справедливіст ци лем Соймом. Як першый засіданя одбыл Сойм IX каденциі. Маршалком сеньором рішыньом президента Дуды был выбраный Антоні Мацєревич. В Соймі Дуда бесідувал про пошану єден до другого, ограничыня острого языка і надію на спілпрацу. Мацєревич в своім выступліню одкликувал ся м.ін. до міцной нацийональной державы. Бесідувал про «дальшу фазу постмарксистского атаку» і загорожыня «ідеолоґійом джендер».

Президент по своім выступліню подал руку вшыткым політичным лідерам, якы засідают в першым ряді соймовых лавок. Влодзімєж Чажастый з Союзу Демократичной Лівиці звернул увагу президента, што тот не привитал бывшого президента Польщы, Александра Кваснєвского, якій сідил на ґалериі. Дуда вернул на подіюм і привитал свого попередника, бесідуючы, же дякує за його присутніст, бо єст она потрібна.

Головном задачом інавґурацийного засіданя Сойму был выбір маршалка і його заступців. Право і Справедливіст зголосило кандидатуру Ельжбєты Вітек. Дальшы партиі не были тому противны і більшістю (при стриманю од голосу части опозициі і невеликым чыслі голосів проти) была она выбрана маршалком сойму. Опозицийный блок не зголосил контркандидата. За польском Конституцийом, Маршалок Сойму то друга особа в державі, заступуюча м.ін. президента, коли тот не може полнити свойой фунцкиі.

На віцемаршалків были выбраны кандидаты вшыткых опозицийных зґрупувань. Лем крайня правиця, ґрупа Конфедерация, не достала місця заступці маршалка.

В Сенаті горячо до кінця

О кілько в Соймі вшытко было уж певно од проголошыня офіцияльных результатів выборів, о тілько про Сенат борба медже зъєднаном правицьом а опозицийныма блоками была до кіцня. В Соймі Право і Справедливіст отримало 235 місц, што дало тій ґрупі перевагу і можніст свобідного рішаня в низшій ізбі парляменту.

В Сенаті правиця достала 48 мандатів. Центрова Гражданьска Коаліция 43, Польскє Народне Сторонництво 3, а Лівиця 2. Окрем того, штырі місця достали тзв. незалежны сенаторы, котры, як ся вказало, были ключовы до порішыня укладу сил в Сенаті Х каденциі.

Опоцизийный блок выставил кандидатуру Томаша Ґродзкого. Право і Справедливіст зголосило свого чловека – Станіслава Карчевского, маршалка бывшой каденциі. Конец-кіцньом при підпорі трьох незалежных сенаторів (єдна сенатор ся стримала од голосу) переміг кандидат опозицийного блоку, Томаш Ґродзкій.

Політикы опозициі самы вызнавали, што до остатніх хвиль голосуваня нич не было певне. Бояли ся, ци дакотрый сенатор ся не вывине, а головно, што зроблят незалежны. Тым більше што деякы сенаторы іщы перше выявили, што были кушены становисками через зъєднану правицю, лем жебы підтримали іх кандидата на маршалка Сенату.

Бій про Сенат был зажертый зато, што высша ізба парляменту полнит важну ролю в цілым леґісляцийным процесі. Сенат може бороздити соймовій векшыні, не допущаючы до ситуаций, што проходили в попередній каденциі, коли деякы законы были приниманы протягом єдной ночы. Сенат мат право ввести своі поправкы. Маючы більшіст, опозиция зможе вести дебату і давати звіданя хоц бы премєрови, што дотля было зводило ся до мінімум. Окрем того, од згоды Сенату залежный є выбір м.ін. Омбудсмана ци Презеса Найвысшой Ізбы Контролі.

Іщы лем уряд влады

Як інформувала днес Польска Пресова Аґентура (PAP), барз правдоподібне, што в четвер президент Дуда десиґнує Матеуша Моравєцкого на премєра, а в пятницю покличе нову Раду Міністрів. В будучый віторок мало бы быти оголошене expose премєра. Польска Пресова Аґентура як джерело своіх інформаций подає представника начальства выграной партиі.

Президентска канцелярия поіформувала, што днес вечер одбуде ся стріча президента, будучого премєра і Ярослава Качыньского, презеса Права і Справедливости. Джерело Аґентуры зазначыло, што Качыньскій як лідер партиі зголосил президентови кандидатуру Моравєцкого на премєра. Стріча має мати лем консультацийо-технічный характер.

Дотля Моравєцкій представил уж склад свого нового уряду влады. Змін не буде вельо. Подібні як в попередній каденциі найважнійшы міністерства будут в руках головных політиків. Маравєцкій оголосил, што теперішній уряд буде чыслил 20 ресортів. Основаны будут новы міністерства.

Вчера, в віторок, 12. листопада/новембра 2019 р., Моравєцкій на рукы президента Дуды зложыл димісию уступуючого уряду. До часу выбору нового, президент повірил му тымчасовы обовязкы премєра. Згідно з Конституцийом президент має 14 дни на покликаня нового премєра, уряду влады і принятя присягы через нову Раду Міністрів. Найпізнійше 14 дни по покликаню премєр выголошує expose (представлят проґрам діяня) і складат до Сойму внесок о вотум довіря. Внет дознаме ся, котре міністерство буде дс. нацийональных і етнічных меншын (ци дальше Міністерство Внутрішніх Справ і Адміністрациі), як тіж, хто буде ним завідувал.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселый проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі