Голосник

Спиш в наррациі жытелів

0

Карпатскє Товариство сердечні просит на стрічу Краківского Одділіня Польского Народознавчого Товариства, яка пройде 11. грудня/децембра 2017 р. о год. 16.30 в Етноґрафічным Музею в Кракові при Пляци Вольніца 1 в одчытовій сали.

Доповід пн. «Спільне минуле, ріжны оповісти. Спиш в наррациі його жытелів» выголосит др Людвіка Влодек, публицистка і репортерка, адюнкт в Центрі Досліджынь Східньой Европы Варшавского Університету. Стріча получена буде з промоцийом книжкы «Штыри штандары, єден адрес. Істориі зо Спиша» єй авторства. Є то збірник репортажів та есеів присвяченых вельонародным вымірам культурового краєвиду той карпатской краіны.

Спиш є історичным реґіоном, што ся находит в Західніх Карпатах – днес ділит го польско-словацка границя. Прожывало на його обшыри сім культур, бо попри собі мешкали Мадяры, Словакы, Полякы, Німці, Русины, Жыды та Циґане. Жытелі Спиша вважают, же бесідуют «по свому», хоцкі для каждого то значыт дашто інче. Днес вельох ся мат за туземців, але сут і такы, што вважают, же іх предкы были Поляками або Словаками.

Шеруй.

О авторі

Наталія Клинковска

Коментар