Голосник

Співпраца в области турістікы села Убля і Великого Березного

0

Резултатом сполочного проєкту села Убля, в окресі Снина, з Великым Березным і далшыма партнерами є поліфункчный турістічный інформачный центер на словацькім боці і канцеларія подобного тіпу на боці україньскім.

Турістам тоты заряджіня давають комплексны інформації потрібны при подоріжню в тій области. В повязаню із тым была выдана і публікація о інтересностях в тім реґіоні, інформовав словацькый денник Korzár, одкликуючі ся на аґентуру TASR.

Як повіла Надежда Сіркова, старостка села Убля, люди ся заставльовали на сельскім уряді і просили ся, што мож видіти на Україні, де мож уквартельовати ся ітд. Значіть причінов, чом іти самосправованям до такого проєкту, быв інтерес турістів о інформації із пригранічной области.

Убля має центер, Великый Березный канцеларію

В селі Убля была зреконштруована будова, котра того часу служыть як турістічный інформачный центер. В нім робітничка центру давать турістам інформації, но і пропаґачны матеріалы. У Великым Березнім функціонує канцеларія подобно, так само із єднов робітничков. Убля, як інформовала старостка Сіркова, забезпечіла партнерам на другім боці граніці компютерову техніку, датапроєкторы, полотна на промітаня, значіть вшытко, жебы туріста, котрый іде із Україны на Словакію, дістав вшыткы адекватны інформації.

Цільом проєкту, котрый быв фінанцованый посередництвом Норвеґійского фінанчного механізма і співфінанцованый із державного розрахунку Словацькой републікы, было звекшыти обєм інформацій при розвитку турістікы і пропаґовати терітотію на обидвох боках граніці. І кідь проєкт допроваджали за словами Сірковой проблемы, бо українська леґіслатіва не є компатібілна із леґіслатівов словацьков і Евроской унії, наконець ся дотягнув до успішного кінця. Навеце, співпраца меджі тыма двома самосправованями функціонує в области розвитку културы, традіцій і шпорту вже веце як десять років, і односины суть меджі нима барз добры.

Маєме сполочных предків

Надежда Сіркова повіла, же самы чули потребу надвязати співпрацу із Великым Березным, кідьже люди в тім реґіону мають сполочных предків. Припомянула, же Великый Березный быв подля споминаня їй діда і бабы в минулости якымсь центром, жытелі села Убля і далшых сел в околіці там ходили на нотарьскый уряд, до лікаря, на пошту ці на ярмаркы.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар