Голосник

Стріча молодых русиньскых авторів

0
В суботу 4-го авґуста 2018-го року на озері в Руськім Керестурі, Сербія, одбыла ся музично-літературна стріча молодых авторів, котру орґанізовали Здружіня молодых „Pact Ruthenorum“ і молодежный часопис Мак. Інформовала о тім аґентура Рутенпрес.

На стрічі одпрезентовали ся літературно-музичны творы девятьох молодых авторів, котрых творчество вже было публіковане в часописі Мак і так само была одпрезентована выставка авторьскых фотоґрафій молодых Русинів, котры так само вже появили ся в молодежнім часописі.

Із своїма авторьскыма співанками на музично-літературнім вечорі выступали Себастіан Надь із Руського Крестура і Михаіл Рамач, якый окрім того прочітав і властных стихы. Свою „tweet“ літературу, котра є про авторку властно способом роздумованя наголос, представила участным Емілія Чіжмарь із Коцура. Прочітаны были і стихы новых авторів Деніса Надя і Томія Раца, як і проза Крістіана Сопку, властны стихы по русиньскы дале чітали Крістіна Афіч і Жарко Остоїч. Вшыткы менованы походять із Руського Керестура. На кінцю посередницьтвом відеа быв представленый другый роман Александры Жівковіч Бучко, котрый дістав назву „ЛЮСПП”.

Як іноромовала аґентура Рутенпрес, орґанізаторы той події мали на списку і дакілько далшых молодых авторів, котры із обєктівных причін не годны были наконець брати участь на вечорі. Но і так быв вечур потверджіньом, же Русины у Войводині мають іщі все много молодых, котры пишуть по русиньскы і їх орґанізація має актівных членів. Почас вечора были чітаны і такы стихы, котры дотеперь появляли ся в періодічній пресі лем під псевдонімами.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

 

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар