Голосник

Стріча в Баньскій Быстріці має свої резултаты

Як сьме вчера на нашім порталі писали, Уряд уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны в середу 25. марца зорґанізовав сполочну робочу стрічу, на котру были покликаны представителі русиньской народностной меншыны і україньской народностной меншыны, котру але не заступала україньска орґанізація, но Союз Русинів-Українців Словацькой републікы. Стріча была в Баньскій Быстріці.

За русиньску народностну меншыну были участны членове Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Стріча была выкликана протестным писмом, котре підпісало сім русиньскый орґанізацій і председа ОСРС. В писмі ся жадало, жебы не были з проґраму Култура народностных меншын підпорованы події, котры робить Союз Русинів-Українців Словацькой републікы, і жебы обще рішыв ся вопрос існованя такой орґанізації. Русины вецераз акцентовали, же не мають проблем з україньсков народностнов меншынов, ани з орґанізаціями, котры суть україньскы. Проблемом є як раз Союз Русинів-Українців, котрый представує неіснуючу меншыну.

Уряд уповномоченого написав на своїм сайті лож, кідь о вчерашній стрічі писав, же єй Уряд зорґанізовав на жадость двох спомянутых меншын, значіть русиньской і україньской. Русиньска народностна меншына не жадала о стрічу, но жадала не підпоровати події Союзу Русиів-Українців і жадала обще рішіня існованя союзу. Так само было далшов лжов на сайті Уряду, же стріча має быти о взаємных односинах русиньской і україниской народностных меншын. Протест піпдисаный Русинами не быв проти україньской меншыны.

На вымушеній стрічі орґанізованій і жаданій лем Урядом уповномоченого, не меншынами, было прияте (без голосованя і без підписованя выголошіня, значіть в режії Уряду) же дві народности, русиньска і україньска меншыны, хотять:

– прияти закон о народностных меншынах

– заставити асімілацію народностных меншын

– намагати ся с цільом всокотити кіріло-методійскы церьковны традіції

– намагати ся на проспіх реґіоналного розвитку в областях, де жыють членове тых двох меншын

– намагати ся довєдна, жебы ся всокотила азбука в области школства і освіты

– продовжовати во взаємній комунікації о тотых проблемах

Петро Медвідь

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі

Стріча в Баньскій Быстріці має свої резултаты

Як сьме вчера на нашім порталі писали, Уряд уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны в середу 25. марца зорґанізовав сполочну робочу стрічу, на котру были покликаны представителі русиньской народностной меншыны і україньской народностной меншыны, котру але не заступала україньска орґанізація, но Союз Русинів-Українців Словацькой републікы. Стріча была в Баньскій Быстріці.

За русиньску народностну меншыну были участны членове Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС). Стріча была выкликана протестным писмом, котре підпісало сім русиньскый орґанізацій і председа ОСРС. В писмі ся жадало, жебы не были з проґраму Култура народностных меншын підпорованы події, котры робить Союз Русинів-Українців Словацькой републікы, і жебы обще рішыв ся вопрос існованя такой орґанізації. Русины вецераз акцентовали, же не мають проблем з україньсков народностнов меншынов, ани з орґанізаціями, котры суть україньскы. Проблемом є як раз Союз Русинів-Українців, котрый представує неіснуючу меншыну.

Уряд уповномоченого написав на своїм сайті лож, кідь о вчерашній стрічі писав, же єй Уряд зорґанізовав на жадость двох спомянутых меншын, значіть русиньской і україньской. Русиньска народностна меншына не жадала о стрічу, но жадала не підпоровати події Союзу Русиів-Українців і жадала обще рішіня існованя союзу. Так само было далшов лжов на сайті Уряду, же стріча має быти о взаємных односинах русиньской і україниской народностных меншын. Протест піпдисаный Русинами не быв проти україньской меншыны.

На вымушеній стрічі орґанізованій і жаданій лем Урядом уповномоченого, не меншынами, было прияте (без голосованя і без підписованя выголошіня, значіть в режії Уряду) же дві народности, русиньска і україньска меншыны, хотять:

– прияти закон о народностных меншынах

– заставити асімілацію народностных меншын

– намагати ся с цільом всокотити кіріло-методійскы церьковны традіції

– намагати ся на проспіх реґіоналного розвитку в областях, де жыють членове тых двох меншын

– намагати ся довєдна, жебы ся всокотила азбука в области школства і освіты

– продовжовати во взаємній комунікації о тотых проблемах

Петро Медвідь

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі