Голосник

Studium Carpatho–Ruthenorum 2014 (15 червця – 5 липця)

0

Інститут Русиньского Языка і Культуры Пряшівского Університету уж 5. раз орґанізує Медженародову Літню Школу Русиньского Языка і Культуры – Studium Carpatho-Ruthenorum 2014. То тритыжньовий курс для осіб выже 18 років, на котрым слухачы возмут участ в занятях по анґлийскы і русиньскы з обшыри:

– істориі од найдавнійшых часів до днес (проф. Павел Роберт Маґочій, др Валерий Падяк),
– етноґрафіі (проф. Патриция Крафчік, проф. Миколай Мушынка),
– русиньского языка (проф. Анна Плішкова, др Кветослава Копорова).

Наука русиньского языка буде ведена для вшыткых: так зачынаючых, для тых, што уж знают даякій славяньскій язык, як і для русиньскоязычных студентів.

Окрем академічных занять, случахы познают русиньску народну культуру, підут до Театру Александра Духновича, возмут участ в літературным вечері, поіхают на прогульку звидіти церквы і скансены, або навчат ся малювати писанкы.

Studium Carpatho-Ruthenorum буде проходило в дн. 15. червця до 5. липця того рока.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - шефредактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментар

Studium Carpatho–Ruthenorum 2014 (15 червця – 5 липця)

0

Інститут Русиньского Языка і Культуры Пряшівского Університету уж 5. раз орґанізує Медженародову Літню Школу Русиньского Языка і Культуры – Studium Carpatho-Ruthenorum 2014. То тритыжньовий курс для осіб выже 18 років, на котрым слухачы возмут участ в занятях по анґлийскы і русиньскы з обшыри:

– істориі од найдавнійшых часів до днес (проф. Павел Роберт Маґочій, др Валерий Падяк),
– етноґрафіі (проф. Патриция Крафчік, проф. Миколай Мушынка),
– русиньского языка (проф. Анна Плішкова, др Кветослава Копорова).

Наука русиньского языка буде ведена для вшыткых: так зачынаючых, для тых, што уж знают даякій славяньскій язык, як і для русиньскоязычных студентів.

Окрем академічных занять, случахы познают русиньску народну культуру, підут до Театру Александра Духновича, возмут участ в літературным вечері, поіхают на прогульку звидіти церквы і скансены, або навчат ся малювати писанкы.

Studium Carpatho-Ruthenorum буде проходило в дн. 15. червця до 5. липця того рока.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - шефредактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментар