Голосник

Сумар дня на 9 липця/юлия 2019 р.

0
Приносиме Вам сумар медіяльной ґрупы лем.фм на ден 9 липця/юлия 2019 р.
30-літя часопису «Бесіда» та 35-літя явліня ся першого по войні лемківского часопису «Голос Ватры»

Уж в тым тыжни, т.є. 12. липця/юлия, святкувати будеме 30-літя часопису «Бесіда» та 35-літя явліня ся першого по войні лемківского часопису «Голос Ватры». Торжественный проґрам пройде в конференцийній сали Містецкого Підприємства Комунального Ґаздуваня в Креници. Зачне ся одкрытьом свята, котре вюл буде ведучый Стоваришыня Лемків, Андрий Копча. Дальше, о істориі «Бесіды» і працы над ньом оповіст Петро Трохановскій, головный редактор часопису. Пак буде доповід Марты Ватраль з Ягайлоньского Університету о тым, як «Бесіда» формувала лемківскіст. Выступлят тіж гості і кореспонденты часопису. Буде і артистичный проґрам, в рамках якого выступлят Юлия Дошна, Сусанна та ансамбль Барвінок з Камюнкы. Проґрам закінчыт ся одкрытьом принагідной выставы і свобідном бесідом. Подію орґанізує Головный Заряд Стоваришыня Лемків і редакция часопису «Бесіда», а медияльным партнером ювілею першых повоєнных русиньскых медий в Польщы остає Медияльна Ґрупа Лем.фм.

Премєра публикациі п.н. «Лемківскє весіля в Святковій Великій»

Выдавництво Жызновскі сердечні просит на премєру найновшой публикациі п.н. «Лемківскє весіля в Святковій Великій» авторства Болеслава (Василя) Баволяка. Премєра одбуде ся 14. липця/юлия т.р. вчас XVIII Крампняньской Історичной Парады в Святковій Великій. Вчас стрічы буде можливіст побесідувати з автором та отримати автоґраф. XVIII Крампняньска Історична Парада зачне ся о 13 год. на пляци перед церквом в Святковій Великій. В проґрамі окрем історичного видовиска «Пуласкйі під Святковом» будут і концерты народной музикы, ярмак домашнього ремесла, реґіональне ідло та гры і забавы. Вступ дармо.

Выстава «Скопіє – місто, архітектура і кумшт солідарности» в Кракові

Медженародный Центр Культуры в Кракові од 10. липця/юлия до 20. жолтня/октобра буде презентувал выставу пн. «Скопіє – місто, архітектура і кумшт солідарности». Выстава возникла завдякы спілрацы краківской інституциі та Музею Модерного Кумшту в Скопіє. Першый раз буде мож видіти творы, котры на штоден презентуваны сут в македоньскым музею, котры были переданы як дарункы од артистів з ріжных держав світа по 1963 р. 26. липця/юля 1963 р. барз міцне землетрясіня в долині рікы Вардар розрушыло ціле місто Скопіє. Знищеный товды был м.ін. і найважнійшый македоньскій музей. То была траґедия, яка порушыла цілый світ, прото вельо люди, інституций, держав і – наконец – Орґанізация Зъєднаных Наций поспішыли на поміч Югославіі. Архітектонічный конкурс на концепцию одбудовы міста выграли польскы архітекты – Адольф Ціборовскій і Станіслав Янковскій. Польскы архітекты запроєктували м.ін. і новый будинок Музею Модерного Кумшту в Скопіє. Коли забезпечены были першы потребы, на поміч пришли артисты з цілого світа, якы рішыли дарувати Македонцям своі творы, жебы новый музей достал колекцию, яка бы была єдном з найважнійшых презентаций модерного кумшту во світі. На краківскій выставі першый раз презентуваны будут образы, різбы і інсталяциі польскых артистів – жертводавців з 1963 р. А серед них почестне місце занимат образ пн. «Місто в горах»,  дарунок од Лемка – Юрия Новосільского.

Свято Лосяньскых Мазярів

4 серпня/авґуста т.р. в Мазярскій Загороді в Лоси одбуде ся Свято Лосяньскых Мазярів. Буде нагода дознати ся што і як ся палит в пересічній мазярскій мастерни, а і чом сесе і оне мазяр бере зо собом в торговий світ своім табором. Будут варштаты, ріжного рода конкурсы, выставы та концерты. Выступит м.ін. Оркєстра Св. Миколая. Патронами подіі сут Ґмінный Осередок Культуры, Інституция Культуры Малопольского Воєвідтва, Маршалківскій Уряд Малопольского Воєвідства та наше радийо лем.фм .

Шеруй.

О авторі

Наталія Клинковска

Коментар