Голосник

Сумлінні

0

Лемко – ґазета для карпаторуского – народа ниґда вам нич не возме, лем все причынит, придаст, привчыт, потішыт і зворушыт. Таку деклярацию сумлінні можеме дати нашым чытальникам.

Підредакция Фафриндіі лем просит, жебы і на ню уж ниґда веце єґзекуторів не присылати.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар