Голосник

ТАД іде з Бісами на фестівал до Мартіна

0

Театер Александра Духновіча в пятніцю, 23-го юнія 2017-го року, буде выступати в Мартіні в рамках театралного фестівалу Dotyky a spojenia. Наш професіоналный театер дістав запрошіня на 13-ый річник мартіньского фестівалу з інсценаційов на мотівы роману Фйодора Михаіловіча Достоєвского під назвов Бісы.

Театралный фестівал Dotyky a spojenia быв заснованый в 2005-ім році. Є то найвекша і найрепрезентатівніша проглядка театрів, котры діють на Словакії. Фестівал представлює актуалну творчость головно професіоналных драматічных театрів і проходить в просторах Словацького коморного театру Мартін і в уліцях міста.

Выберовый неконкурзный фестівал, як ся пише на офіціалнім сайті події, вытварять платформу на выглядаваня і презентацію наінтереснішых і найіншпіратівнішых ісценацій, котры выникли за попередній рік на Словакії (в часі од апріля до апріля). Людям заінтересованым театралнов проблематіков так дає фестівал можлвость здобыти перегляд о творчости театрів. Выбер театрів і інсценацій презентованых на окремых річниках забезпечує драматурґічна рада фестівалу, котра співпрацує з екстерныма експертами, котры моніторують інсценації театрів на Словакії. Фестівал фунґує як дзеркало театралной творчости на Словакії. Театер Александра Духновіча вже быв закликаный на фестівал веце раз, што свідчіть о його якостній продукції.

Пєса Бісы была другов премєров Театру Александра Духновіча в театралній сезоні 2016/2017. Премєру мала 16-го децембра 2016-го року. Бісы належать міджі Достоєвского остатні два великы творы, котры написав при кінцю свого жывота. По політічнім романі Бісы, котрый говорить о зничуючій силі анархізма і нігілізма, в котрім антіціпує приход соціалізма і його дослідкы, Достоєвскый написав вже лем Братів Карамазовых.

Бісы режіровав Браніслав Мазух, котрый першыраз співпрацовав з нашым професіоналным театром. Родак із Новых Замків діє в Чехії. Там закінчів і режію і драматурґію на Катедрі алтернатівного і лялькового театру Театралной факулты Академії музичных умень в Празі. Мазух співпрацує з чеськыма і польскыма театрами.

Фестівал Dotyky a spojenia зачінать в понедільок 19-го юнія а закінчіть ся в суботу 24-го юнія. Наш театер буде выступати 23-го юнія о 23.00 год. в Народнім домі в Мартіні.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар