Голосник

«Там досправды жыли сме як в раю» на фестівали в Кєльцях

В днях 18.-22. листопада/новембра 2019 р. в Кєльцях буде проходил ювілейный ХXV Фестіваль Документальных Форм НУРТ 2019. Того рока на конкурс надіслано 174 документы, з чого специяльна комісия выбрала 42 образы, котры закваліфікували ся до подіі.

Серед номінуваных до конкурсовой части єст фільм під назвом «Там досправды жыли сме як в раю», котрого премєра одбыла ся на осін 2018 р. в Ліґници. Фільм зреалізувал ансамбль Кычера.

Першый успіх

Як інформувал нашу редакцию ведучый ансамблю, а заєдно режысер образу, Юрий Стариньскій, фільм зберат першы успіхы. Авторы, котры аматорско, бодай першый раз заняли ся реалізацийом того рода творів, сут тым більше зачудуваны, што іх екранізация нашла ся серед найліпшых професийональных продукций.

Фільм оповідаючый про втрачене лемківскє щестя буде вказуваный в четвер, 21. листопада/новембра. «Векшіст фільмів вказуваных на фестівали НУРТ то продукциі TVP, TVN або інчых професийональных студий, мы хыбаль єдины аматоры в тій ґрупі», коментує Ю. Стариньскій.

Окрем участи в фестівали, продукция Кычеры неодогла отримат інчу нагороду. «В листопаді/новембрі або грудни/децембрі тр. наш фільм одбере тіж головну нагороду в катеґориі локальный творця для найліпшого фільму выпродукуваного на Нижнім Шлеску, вказуваного на фільмовым фестівали Złoty Samorodek. Вручыня нагороды одбуде ся Злоторыі. О точній даті переданя той нагороды іщы будеме інформувати» – дополнят Стариньскій. Фільм Кычеры вказувано в квітни/апрілю тр. в Краю Басків.

Як мож чытати в проґрамі кєлецкого фестівалю, по каждым конкурсовым промітаню одбуде ся стріча творців з публиком. Закваліфікуваны фільмы сут поділены на окремы катеґориі. Екранізациі будут оціняны жырі, як тіж публиком, котра буде так само голосувала по каждым з блоків. Найліпша продукция верне з Кєльц з нагородом «Подія НУРТ-у». Фіналова ґаля одбуде ся в пятницю, 22. листопада/новембра. Ціна білету на поєдны проєкциі 5 зл., або карнет на вшыткы 25 зл.

Образ тугы, мелянхолиі, втраченой Аркадіі

«Там досправды жыли сме як в раю» то оповіданя о втраченым лемківскым світі, якій ненарушеный істнувал до початку ІІ світовой войны, пак перерваный воєнныма змаганями і першыма переселінями на совітску Украіну, пак другым етапом в 1945 р., аж по насильну депортацию на понімецкы землі Польщы в 1947 р.

Екранізация была зрыхтувана членами колективу, якым допомагали представникы старшого поколіня переселенців. Продукция ансамблю Кычера є аматорском, але попри тым рушат серця. Вказує она на глубину лемківской душы. Выкликує рефлексиі. Дає звіданя о выгнаня, як і о сенс жытя. Часто такы внутрішні звіданя давали собі переселенці, лем же не все находили они хоц-яку одповід. Може лем тоты, што повело ся ім вернути домів, нашли даку одповід. Заєдно николи полной одповіди не буде, зато што выгнаня знищыло безповоротно красу і силу довоєднной Лемковины. Через сесе фільм являт ся універсальным, зрозумілым не лем для самых Лемків. На пакіст вшыткому, дає жытя, дає надію.

Премєра одбыла ся осіню 2018 р. в рамках тырваючой тыжден подіі «Кычерияда над Качавом», котра была заєдно святкуваньом 25. річниці діяльности ансамблю Кычера.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселый проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі