Голосник

Тяжкій проблем

0

Почтарьова сваха правду повідают, поясняют як єст, а почтар фурт тото само. Більше марок на листі робит го штораз тяжшым. А тяжший лист потрібує більше марок.

Пане почтар, можете ся зо свахом так натігати долго, лем скоро паперя бракне на тоту вашу забаву.

Лемко – ґазета для народа ч.35 за 1913 р.

Лемко ч.35

Лемко ч.35

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар