Голосник

Тырват ремонт маґурской колибы

Фурт ремонтуют туристичну колибу на Маластівскій Маґурі, а вєдно з тым збераны сут фонды барз потрібны на довершыня реставраторскых прац. В Інтернеті оголошена є збірка грошы. Орґанізаторы хотят зобрати 55 тис. зл. За тото дофінансуваня плянуют провести дальшы роботы, в середині обєкту.

Модернізация зачала ся такой три рокы тому і до днес не была скінчена. Причыном єст брак фінансовых середків. В 2016 р. зорґанізувана была перша інтернетова збірка фондів на підтримку ремонту. Товды на єдным з портали зобрано 70 тис. зл, але сума старчыла лем на початковы, основны роботы. Колиба на Маґурі не мала ремонту на так велику скалю близко од шістдесятьох років.

Помочы хотят предовшыткым туристы і любителі Низкого Бескіду, для котрых колиба на Маґурі єст сердечным місцьом. Ремонтовы роботы ідут допереду, але колиба єст одкрыта для туристів. А то і зато, же каждый, хто ґу ній зайде одпочати ци заночувати, даяк докладат ся до дальшой модернізациі, котру – як желают собі ґаздове і гості – добрі бы было успішно завершыти як найскорше. Недавно, 7. квітня/апріля 2019 р. охочы підпорити обєкт орґанізували змаганя в літаню. Сімнадцеткілометрова траса зачынала ся коло памятника Ігнатия Лукасєвіча в Ґорлицях і вела конечно на верх Маґуры, де находит ся колиба. Зобраны з акциі середкы были переданы в цілости на дальшу модернізацию.

Дотля повело ся зробити земны роботы, поправити фундаменты, добудувати стіны од фрону, оправити деревяну конструкцию тарасу, як тіж провести інсталяциі огріваня і водно-каналізацийну. Дальше орґанізаторы акциі мают дяку зробити нову електрику, выкінчыти лазничкы, обити деревом внутрішні стіны, поставити новы двері і выгляды, отеплити елевацию та скінчыти роботы при тарасі. Цільом тых прац є зробити колибу приязном туристом, так жебы могла надале быти місцьом ночуваня і спочынку вчас вандрівок по Бескідах.

Колибу побудувано в 1955 р. Єй істория є дакус смутна в контексті подій з 1947 р. Будову зачато рік перше, а при роботах хоснувано дерево з розобраных лемківскых хыж з Ґладышова і Ждыні. Офіцияльно одкрыта была 6. марця 1955 р. В 80. роках ХХ ст. явили ся пляны побільшыня обєкту, але николи не діждали ся реалізациі. Формальні належыт она до Головного Заряду Польского Туристично-Крайознавчого Товариства в Варшаві. Ґорлицкє одділіня ПТТК, якє фактично опікує ся колибом, старат ся о підпору з Варшавы.

Збірка тырват на портали www.zrzutka.pl. Єй орґанізаторы мают за ціль зобрати 55 тис. зл. На тот момент зобрано більше як 13 тис. зл.

фот. Вікіпедия

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселый проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі