Голосник

У Свіднику поклепали основный камінь памятника ЧСР

0

У Свіднику в понедільок 21-го мая 2018-го року в рамках зачатку Фестівалу културы Русинів Словакії поклепали основный камінь памятника, котрый бы мав быти присвяченый сторічніці выникнутя Чехословацькой републікы. Дефінітівне схваліня фінанцованя памятника є на проґрамі юнового засіданя Містьского заступительства.

На святочнім акті поклепаня брав участь пріматор міста Свідник Ян Голодняк і ініціатор цілой думкы збудованя памятника Йосиф Лельо. Новый памятник має быти вірнов копійов памятника, котрый уж на тім місці стояв і быв святочно одкрытый із нагоды 10-ой річніці выникнутя Чехословакії, і в тім часі став єднов із домінант міста. Тот в тоталітарьных 50-ых роках 20-го столітя розобрали, скінчів десь уложеный і пізніше цалком счезнув без сліду.

Свідницькы депутаты дали згоду на будованя нового памятника іщі в році 2013. Пропозіцію того, як буде памятник вызерати подля добовых знимок зробив Мірон Мікіта. Мав бы мати розміры 1,6 на 1,6 метра і вышку 2,5 метра. Ціна за його выбудованя бы мала быти коло 8 тісяч евр.

Вызначна подія про Чехів, Словаків, но і Русинів

„В тых днях державны орґаны, сполоченьскы і културны орґанізації, міста і села оголошають свої планы як што найдостойніше одсвятковати тоту вызначну історічну дію в жывоті двох братьскых народів Чехів і Словаків, но і нас, Русинів,“ цітує ґазета Podduklianske novinky Йосифа Леля, ініціатора проєкту збудованя памятника.

Лельо подля властны слов перед семома роками, кідь перевзяв собі Ціну міста Свідник, высловив своє желаня, жебы ся обновив памятник, котрый пережыв і бомбардованя Свідника почас Другой світовой войны. Тото му втогды приобіцяв пріматор міста і далшы функціонарі, што заступительство приятьом узнесіня потвердило.

„Пропоминам, же нашы предкове тот памятничок збудовали за барз складных економічных обставин із публічных збірок Свідничанів, но і жытелів сел околіці. Не выгваряли ся, а нашли способ і зробили то. Вірю, же і мы, їх потомкове, собі принаймешнім ціниме выникнутя Чехословакії так як они і 28-го октобра 2018-го року положыме пукеты квітя ку тому сімболу,“ цітує далше ґазета Леля.

О фінанціях аж в юні

Як было спомянуто, памятник бы мав місто стояти коло 8 тісяч евр. Хоць основный камінь уж быв поклепаный, о фінанцованю бы мали рішыти депутаты Містьского заступительства аж на своїм юновім засіданю.

Аж по схваліню грошей не буде нич стояти в пути тому, жебы желаня Йосифа Леля, збудованя памятника, было реалізоване.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар