Голосник

Убля собі хоче утримати жытелів

0

Заряджіня про сеніорів і клуб про старшых людей. То новоты, котрыма хоче село Убля на словацько-україньскій граніці утримати жытелів у реґіоні.

В половині януара в селі одкрыли заряджіня про сеніорів, котре є заміране на 24-годнинову пильновательску старостливость. Старать ся о нього безпрофітова орґанізація Kosmatec. Його капаціта є 18 особ, з того при 12-ох кліентах ся шпеціалізують на конкретны хвороты, як суть наприклад Алцгаймерова або Паркінсонова. Моментално є подля слов старосткы села Надежды Сірковой, про словацьку державну пресову аґентуру TASR, тото заряджіня повне.

Робота про домашніх

Роботу в заряджіню про сеніорів нашло десять жен із Ублі. Село подля слов Сірковой помогло так, же дало опущену будову в ареалі основной школы  до аренды за сімболічне евро на місяць. Безпрофітова орґанізація собі просторы зреконштруовала на властны вытраты.

„Цілый смысел того є в тім, же сьме годны были вырішыти сеніорів нелем з нашого села, але і з околіці, годны сьме были дати роботу десятьом людям, што значіть, же тоты молоды жены і родины нам не будуть одтыль втікати,“ повіла про аґентуру старостка. Припомянула, же в селі є матерьска і основна школа, к діспозіції є і здравотный центер.

В Ублі мали до кінця 2017-го року і денный стаціонар. Тот скінчів з причіны новелізації закона о соціалных службах. Но село такой одкрыло клуб сеніорів про тых, котры собі вже привыкли на штоденны стрічі і комунікацію. Іде векшынов о старшых людей, котры жыють самы. Клуб функціонує на добровольній базі. Моментално до нього подля слов Сірковой ходить 15 людей з тым, же клуб є в просторах сельского уряду.

Зо села одходять

Убля находить ся в окресі Снина, на граніці меджі Словакійов і Українов. В селі є гранічный переход. За переписом населіня у 2011-ім році в селі жыло 808 людей, з того 27,6 процента записало собі русиньску народность. За інформаціями Штатістічного уряду Словацькой републікы ку 31-му децембру 2016-го року уж в селі жыло лем 775 людей. Окрес Снина належыть ку тым з высшов безробітностьов, через 9 процент, што має за причіну міґрацію людей з реґіону до іншых частей Словакії.

Родаком з Ублі быв і Войтєх (Адалберт) Борецькый, єден із вызначных представителів Підкарпатськой школы мальованя.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар