Голосник

Україньскы депутаты підтримують народностны автономії. О Русинах буде діскузія

Україньскый презідент Петро Порошенко выступать за росшыріня прав народностных меншын, головно за вытворіня народностной автономії кримскых Татарів. Інформує о тім україньскый  портал „Єдність“.

Презідентову ініціатіву підпорили і дакотры депутаты Верьховной рады Україны. Сергій Євтушек із патрії „Батьківщина“ про портал повів, же вєдно із народностно-теріторіялнов автономійов кримскых Тататрів, такы права треба дати і іншым народностным меншынам у складі сувереннoй і незалежной Україны.

Нелем про Татарів

Петро Юрчішін, котрый є в україньскім парламенті за Блок Петра Порошенка быв у анкеті порталу так само согласный з такыма думками. Навеце повів, же кажда народностна меншына бы мала мати свою малу „отцюзнину“. Підпорив го і депутат Григорій Заболотный з той самой політічной партії.

„За думками експертів механізм реалізації права кримскых Татарів, закарпатьскых Русинів і Мадярів, Булґарів Одеской области, Румунів Чернівецькой і Закарпатьской областей, іншых народностных меншын Україны на народностно-теріторіялну автономію мусить быти ясно записаный в Конштітуції Україны, в далшых норматівно-правных актах, жебы заборонити маніпулації.  І ту є важне схосновати европску скушеность з вытворіня народностно-теріторіялных автономій,“ пише далше портал „Єдність“.

Припоминаме, же різны формы народностных автономій, або ліпше повіджено народностных самосправ (в каждій державі на властных прінціпах), можеме видіти в державах як Мадярьско, Сербія ці Румунія. Навспак, дотеперь такы формы упорядкованя жывота народностных меншын не суть в Польщі, Словакії або Чеській републіці. Но і в тых державах суть народностны меншыны підпорьованы, мають свої права і можуть розвивати свій културный жывот, припадно розвивати своє властне школство.

Портал „Єдність“ далше підкреслює, же Україна так само підписала Рамковый договор на охрану народностных меншын (1995-ый рік), а і далшы міджінародны документы, котры дотуляють ся прав меншын. Вытворіня народностных автономій, або самосправ, так треба спринимати в контексті обовязків, котры Україна на себе преревзяла підписаньом міджінародных договорів. Подля порталу бы были народностно-теріторіялны автономії путь до того, як вылучіти причіны напятя міджі жытелями державы, причіны соціокултурной конфронтації, а так само бы то помогло реґіоналному розвитку і всокочіню країны.

О Русинах роблять „округлый стіл“

Днесь не є ясне, ці такы формы автономій або самосправ на Україні будуть схвалены україньскым парламентом і наслідно підписаны презідентом Порошенком. Єднако так є днесь тяжко повісти, в якій позіції бы в припаді схваліня автономій про меншыны были Русины, котры дотеперь не суть Українов вызнаны як окремый народ. Но вже тот тыждень має у Києві проходити „округлый стіл“, якый має занимати ся вопросом Русинів.

Діскузна платформа, на котру суть запрошены представителі державных орґанів і містных самосправ, недержавных аналітічных центрів, представителі науковых інштітуцій ці журналісты має назву „Русинство в сучасній Україні: історія, реалії і вызвы сього дня“ і має проходити 23-го юна 2016-го року у конференчнім салі Народного інштітуту стратеґічных досліджінь в Києві. Спомянутый інштітут є і орґанізатором „округлого стола“. Повідомив о тім україньскый портал Голос Карпат.

Фотоґрафія: theglobalstate.com

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі