Голосник

В четвер – Здружыня Інтеліґенциі Русинів Словациі

В четвер, 26. мая, 2016 р., в рамках Русиньского Фестівалю, свою презентацию буде мало Здружыня Інтеліґенциі Русинів Словациі. Од 15.30 год. в Піддукляньскій Бібліотеці во Свиднику Люба Кральова – знана орґанізаторка вечерніх шкіл русиньского языка і выдавця, а по професиі социйолоґ – даст выклад пн. «Русины загорожены асиміляцийом», а по ним запросит до дискусиі. Вчас той стрічы Люба Кральова буде презентувала ефекты своіх тереновых досліджынь, в котрых зобрала такой 400 анкєт, котры робила при реалізациі задачы пн. «Детекция авторефлексийных барєр в самоідентифікации Русинів на Словациі і іх спілзалежніст з (не)дотримуваньом ґварантуваных людскых прав на Словациі в 2015 р.». На основі тых досліджынь ЗІРС зрыхтувал рапорт на тему актуальной нацийональной ідентифікациі Русинів на Словациі і чысленных асиміляцийных загорожынь той меншыны.

Фото горі: Люба Кральова на IV Медженародным Конґресі Русиньского Языка в Пряшові, 2015 р.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі