Голосник

В Хусті одкрыли памятну таблу ТҐМ

0

В середу 7-го марца 2018-го року, в день 168-ой річніці од народжіня першого чехословацького презідента Томаша Ґаріка Масаріка, одкрыли свому першому презідентови памятну таблу і в Хусті. Інформовав о тім портал Карпатський об`єктив.

На торжественнім одкрытю памятной таблы, котра находить ся на фасаді Хустьского професійного ліцею сферы служеб, брали окрім іншых участь заступник містькой головы Хуста Іван Фетько, голова фонду „Віза“ Володимір Чубірко, голова Клубу Т. Ґ. Масаріка в Ужгороді Іван Латко, голова Ужгородьского чеського общества Яна Амоса Коменьского Юрій Сивохол, скулптор Едуар Алексій і гості, котрыма были ґенералный конзул Чеськой републікы у Львові Павел Пешек представитель Народного педаґоґічного музею і бібліотекы Яна Амоса Коменьского в Празі Ян Шімек і далшы.

Іван Фетько на одркытю повів, же Чехы свого часу зробили великый вклад до розвитку Хуста. Спомянув, же за 20 років сполочной державы в Хусті выросла „Масарікова колонія“, котра днесь бере ся за єдну із головных архітектонічых памяток міста.

Автор памятной таблы, скулптор Едуар Алексій повів, же то  його друга робота присвячена чеському філозофови, соціолоґови, но головно політікови і держатворительови. Композіцію за його словами зробив скоро, на таблі є голова презідента з мапов І. Чехословацькой републікы.

„В Хусті видиме много чеськых елементів будованя, што не чудне, бо нас зъєдинує сполочна історія. Зато є природным, же в місті появила ся памятка на выдатну особность, яка зробила значный вклад до його розбудованя,“ повів про портал Карпатський об`єктив ґенералный конзул Чеськой републікы Павел Пешек.

Жрідло фотоґрафії: Карпатський об`єктив.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар