Голосник

В Ліґници проходил ІІІ Надзвычайний Конґрес Стоваришыня Лемків

0

В суботу, 22. квітня/апріля 2017 р., в будинку Стоваришыня Лемків в Ліґници проходил ІІІ Надзвычайний Конґрес Стоваришыня Лемків, якого головном цілю были зміны в статуті орґанізациі. Был доцяп інчий, як другы засіданя найвысшой власти СЛ, котром сут конґресы, понеже мал чысто робочий зміст. Рішыня скликаня Надзвычайного Конґресу выникло влони.

Шырокы дискусиі над змінами в статуті СЛ зачали ся офіцияльно 23. квітня/апріля 2016 р. вчас ІІ Надзвычайного Конґресу. Єдным з цілів влонишнього конґресу была дискусия і голосуваня над пропозициями змін в статуті стоваришыня, котры прирыхтувала і представила кінцьом січня/януара 2016 р. робоча ґрупа, покликана до той справы. Конец-кінцьом ІІ Надзвычайний Конґрес, по долгых дискусиях і выміні поглядів делеґатів, рішыл покликати комісию, котра до часу покликаня ІІІ Надзвычайного Конґресу мала выпрацувати консенсус, представляючы конечну версию пропозиций. За том постановом Головний Заряд Стоваришыня Лемків был обліґуваний скликати дальшы засіданя.

Конґрес, по реґістрациі делеґатів, выборі президиі, секретаря та мандатово-рахуючой комісиі, зачал роботу над змінами в статуті. Делеґаты аналізували каждий запис (пункт) статуту, дальше приступували до голосуваня над його зміном, выкрисліню, або лишыню в дотеперішній формулі. Потреба змін в статуті СЛ была подиктувана м.ін. тым, же в вельох місцях был він уж неактуальний і недостосуваний до сучасных потреб і реалий орґанізациі. Єдном з постанов Конґресу было принятя преамбулы до статуту Стоваришыня Лемків, яка засвідчат o ідеовых стремлінях орґанізациі, і є деклярацийом спільнотового перестеріганя і розвитку русиньской достоменности та культуры.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар