Голосник

В Празі конференція о “чехословацькій Підкарпатьскій Руси”

0

Четверть столітя довєдна – Чехсоловакія і Підкарпатьска Русь (оріґ. Čtvrtstoletí spolu – Československo a Podkarpatská Rus), таку має назву меджінародна наукова конференція, котра одбуде ся в днях 28-го і 29-го марца 2018-го року в Празі.

Конферецнія одбуде ся в просторах чеського Народного архіву, причім в першый день конференції буде проходити в пополідняйшых годинах і святочне одкрытя панеловой выставкы, котра припомяне приналежность Підкарпатьской Руси до Чехословакії.

Як пише ся в анотації ку конференції, довгый час были судьбы Підкарпатьской Руси якымсь додатком ку історії чехословацькій. „В остатніх роках нароснув інтерес нелем о історію той найвосточнішой части меджівойновой Чехословакії, но і о їй судьбы в роках ІІ. світовой войны, аж по їй приєднаня до СССР. Конференція хоче занимати ся політічным, адміністратівным, а і културным і господарьскым аспектам приналежности Підкарпатьской Руси ку Чехословакії.“

Народный архів, котрый є головным орґанізатором конференції, яка ся орґанізує в рамках святкованя юбілею сторічніці выникнутя Чехословацькой републікы, справує множество фондів і збірок, котры односять ся ку Підкарпатьскій Руси, і зато вырішыв зробити тоту конференцію, котра буде споминати на „чехословацьку Підкарпатьску Русь“.

Покля бы хтось мав інтерес выступати із властным рефератом на тій конференції, приголошіня із меном, робочім місцьом, назвов реферату і його куртов харектерістіков треба загнати до 15-го фебруара 2018-го року на імейлову адресу david.hubeny@nacr.cz. Орґанізатор сам має право рішыти о тім, хто з рефератом на конферецнії буде выступати.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА


Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар