Голосник

Відимо, ЛемОН і інчы будут заклинати публику

0
З початком червця/юнія зачала ся 12. едиция Фестівалю Музыка Заклята в Дереві. Є то подія, котра уж міцно закоренила ся в Малопольщы і каждого рока притігат до памятковых обєктів Пути Деревяной Архітектуры чысленных любителів музыкы.

Того рока празднуєме 15. річницю вписаня деревяных костелів та 5. річницю вписаня деревяных церкви на листу Світовой Спадковины ЮНЕСКО. З той нагоды концерты Музыкы Закялтой в Дереві проходят во вшыткых храмах ЮНЕСКО: в Бінаровій, Дубні, Липници Муруваній, Санковій та Брунарах, Квятони, Рыхвалді і Поворознику – бесідує Анна Франік, директорка фестівалю. Додатково музыка вызвучыт в костелах в Скавінках, Лентовни та пленерово в Мушыні, де мож найти сліды міщаньской забудовы. Річниця вписів є нагодом, жебы приближыти жытелям Малопольщы і туристам найважнійшы памяткы того реґіону – продолжат А. Франік.

Орґанізаторы што рока так задумуют проґрам, жебы публика могла стрітити ся з артистами, якы презентуют ріжны музычны жанры ци стилі, як тіж окремы музычны темы. Почути мож клясичну музыку, розмаіты інтерпретациі корінной, традицийной музыкы ци авторску творчіст артистів молодого поколіня. Того рока на концертах вызвучыт шырокій інструментарий: од клясичного через менше знаны як фідель плоцка, ґадулка, саранґі. Будут тіж пленеровы концерты з барже свобідном формулом. Част выступів буде выключні інструментальна, част выникне з получыня інструментів і голосів. Є в проґрамі тіж концерт выключні вокального ансамблю.

Каждого рока приходят до нас новы оферты од музыків. Они сами передают сой контакты до орґанізаторів концертів, в котрых мали нагоду выступити – пояснят дале А. Франік. Розвиват ся наша спілпраца з Лодзком Фільгармонійом і Вандрівным Фестівальом Кольоры Польщы. Што рока приізджают до нас музыкы з лодзкого воєвідства, пак мы привозиме до серця Польщы музыків звязаных з Малопольщом.

Заінтересуваня концертами є так великє, што з огляду на ограничений простір церкви в Квятони, Поворознику і Рыхвалді орґанізаторы рыхтуют зовнішнє наголосніня на час концертів, для вшыткых тых, котры не помістят ся в середині. Концерты в тых трьох храмах пройдут 1., 8. та 15. липця/юлия. З концертом пн. Джерела в квятоньскій церкви св. Параскєвіі выступит Камеральна Гармонія. Завдякы музыці в выконаню Катажыны Крамер і Губерта Ґізєвского буде мож почути, як звучыт получыня акордеону і такых інструментів як: фідель плоцка, сука білґорайска, ґадулка ци саранґі. В церкви св. Якова в Поворознику выступит піяніста Войцєх Щепанік, в церкви Покровы Богородиці в Рыхвалді музыкувати буде Дуо Арденте – Александра Лелек на віольончели та Мацєй Зімка на акордеоні.

Амбасадорком лемківской музыкы по інчы рокы была Сусанна Яра, котрой каждий з выступів выкликувал великє порушыня. Того рока русиньскій репертуар выспіват вокальна ґрупа Відимо з Санока, в репертуарі котрой находят ся пісні з цілой карпатской обшыри. Відимо выступит 29. липця/юлия в костелі свв. Апостолів Пилипа і Якова в Санковій. Звінчыньом 12. едициі Музыкы Заклятой в Дереві буде концерт ансамблю ЛемОН. Тот одбуде ся 26. серпня/авґуста в амфітеатрі Запопрадя в Мушыні.

Буде то найбільший в істориі фестівалю концерт – заохочує Анна Франік. Закінчыт він три місяці спільного граня і часу проведеного в прекрасній сценериі Пути Деревяной Архітектуры в Малопольщы. ЛемОН то ансамбль знаний з лист гітів, на котрых з успіхом занимат найвисшы місця. Концерт то доказ на тото, што до памяток і культуровой спадковины не треба підходити подля стисло окрисленых принципів, принятой схемы, а противні! Мож з дідовизном спілграти, в інчий спосіб ю пережывати і просто – добрі ся бавити. Пут Деревяной Архітектуры то не лем храмы, то тіж вынятковы скансены, в котрых мож перенести ся до інчого світа (што в нашым залітаным світі є реальным ратунком), то старопольскы дворы і інчого рода забудова – місця, котры причыняют ся до шыршых стріч, спільні проведеного часу – а о тото нам іде – коментує Анна Франік.

Вступне на вшыткы концерты дармо! Дрібниці чытайте гев.

Фот. Фб фанпейдж ансамблю ЛемОН

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Контакт: natalia@lem.fm

Коментар