Голосник

Влада в Снині розділила понад 1,2 міліона. Грошы підуть і до сел

0
В середу 16-го януара 2019-го року проходило в Снині выїздове засіданя влады Словацькой републікы. Як інформовала словацька державна аґентура TASR, про місто і села в окресі розділили 1 223 500 евр.

Іде о средства із розрахунковой резервы про окрес Снина, котрый належыть меджі найменше розвиты окресы на Словакії. Ку планованому міліону евр придала ся частка 75 тісяч про село Убля на выбудованя соціалных заряджінь (тоалеты) про людей, котры переходять через гранічный переход із Українов. Далша сума у вышці 130 тісяч евр выділила влада про Пряшівскый самосправный край на докінчіня штудії реалізації, котра дотулять ся росшыріня водоводной і каналізачной сіті в окресі Снина.

Міністерка мултуры плановала дати 4000 на два фолклорны ансамблі, наконець тоту суму підняла на 10 тісяч і розділять собі їх три ансамблі.

Ґаландова має надію, же тым поміч не кінчіть

„Векшына грошей з міліона евр іде до міста Снина, з котрых 230 тісяч евр іде на накуп технікы про шпыталь, якый властнить місто. Єдночасно будеме реконштруовати і шпортовый містьскый клуб в обємі 120 000 евр, так жебы і в тім місті дішло до зліпшіня шпортовой інфраштруктуры. Самособов в рамках сел окресу суть встановлены потребы окремых сел і то суть реконштрукції містных комунікацій, маєтку сел, а підпорены суть і церькви,“ повів про аґентуру словацькый премєр Петер Пеллеґріні.

Нова пріматорка Снины, Даніела Ґаландова, выразила ся, же ся вшыткы надіяють, же тым намагы влады помочі тому реґіону не кінчать ся.

„Вірю, же найдеме способ, як рішыти проблем із заставліньом вылюдньованя реґіону, бо дати дотацію то єдна справа, а інше діло є, жебы то мало і смысел, і жебы наштартовав ся ту жывот,“ повіла пріматорка по засіданю влады.

Грошы про Уліч, Ублю і далшы села

В рамках роздільованя грошей про окрес здобыло село Уліч 88 тісяч на выбудованя сільского складу біомасы, котра має служыти на выкурованя матерьской школы, але і сільского уряду, здравотного центру, апатыкы і гасічской збройніці.

Село Руськый Потік дістало на управу містного потока 30 тісяч, єднаку суму дістав Стащін на реконштрукцію школьской їдалні, і Убля на реконштрукцію інтерьєру і екстерьєру Дому смутку.

Акчный план

Влада в середу схвалила і акчный план окресу Снина, на основі котрого там має до 2023-го року выникнути цілково 582 робочіх місць.

Робочі місця хоче влада вытворити прямованьом актівностей до розвитку локалной економікы з акцентом на ефектівне хоснованя містных жрідел, освіты і розвитку людькых жрідел, а так само зліпшіня якости жывота жытелів. Із цілковой одгадованой фінанчной інвестіції почас слідуючіх пятьох років, котра представлює мінімално 76 міліонів евр, ся рахує з тым, же 61,19 міліона буде із Европскых штруктуралных і інвестічных фондів.

Сниньскый окрес быв даный до списку найменше розвитых окресів кінцьом 2018-го року. Причінов є довгодобо евідоване высоке чісло безробітности. Ку 31-му авґусту 2018-го року представльовала безробітность в окресі 9,65 процента. Цілкова кількость безробітных была 1780 людей. Тых, котры были евідованы як безробітны понад 12 місяців, было 46,97 процента.

Потенціал розвитку окресу Снина представлює наприклад ефектівне хоснованя природной і културной дідовизны, традіцій фолклору, містных звыків і памятных подій про всокочіня културы і розвиток турістічного руху, і в одночіню ку Польщі а Україні, пише аґентура.

Жрідло фотоґрафії: Facebook. Автор: Марія Дуркотова.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар