Голосник

Во Фрыштику: 50 липенів за війта Флоринкы – четвер, 7.00 год.

0
Фрыштик, в каждый робочый ден, медже 7.00 а 8.00 год. (повторіня о 1.00 год. по пілночы).

Як ся зовут поєдны рыбы і інчы водны звірята? Тото было знатя лем специялістам, котры наштоден мали з нима інтерес за ближе зазнайомити. Мы спомянеме на липені, рід лосося. В давных часах мож го было імати в портоках на цілій Карпатскій Руси. Оповіме, же за війта Флоринкы платили 50 липенів.

фото: wikimedia

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар