Голосник

Во Фрыштику: Першый русиньскій пряшівскій владыка – понедільок, 7.00 год.

Фрыштик, в каждый робочый ден, медже 7.00 а 8.00 год. (повторіня о 1.00 год. по пілночы).

Даты з минулого, спомины і сучасніст.

В понедільок спомянеме на річницю хіротоніі Григорія Тарковича – першого русиньского пряшівского єпископа, на матурантів сандецкой ґімназиі з 1906 рока і на Любомира Олеснєвича з Боґушы – вченого, котрый написал історию американьского Лемко-Союза.

На фото горі Красный Брід, джерело: wikimedia 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі