Голосник

Во Фрыштику: Тріанон – віторок, 7.00 год.

0
Фрыштик, в каждый робочый ден, медже 7.00 а 8.00 год. (повторіня о 1.00 год. по пілночы).

Даты з минулого, спомины і сучасніст.

Спомянеме на річницю підписаня догваркы в Тріаноні, котра рішала справы земель Святоштефаньской Короны. Сторонами догваркы были Мадярскє Короліство, а з другого боку державы Антанты: Велика Британія, Франция, ЗША, Італия, Румунія, Краловина СХС, Чехословация іПольща. Для Мадяр Тріаноньска догварка то доднес найбільша нацийональна катастрофа, стратили 2/3 земель і 2/3 населіня.

Повіме про Мадярску Кальварию в Шатораляуйхей і презентуєме Етноґрафічну мапу Мадяр з 1927 р., котру зрыхтувал вызначный картоґраф, професор Кароль Когутович.

фото: wikimedia

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар