Голосник

Вступний плян робіт Стоваришыня Маґурич на 2015 рік

Стоваришыня Маґурич, якє уж од вельох років вольонтерийні ремонтує придорожны кресты, капличкы, цмонтері та інчы елементы сепульклярной штукы в полудньовій Польщы і в Украіні, рыхтує ся до нового ремонтового сезону.

Оголошений остал вступний плян робіт на 2015 р:

  • 26 IV – 3 V Маластівска Маґура – закінчыня реконструкциі камінной пираміды на цмонтери но. 58 з часів І Світовой Войны,
  • 12-26 VII Стара Гута, ґміна Нароль (підкарпатскє воєвідство) – варштаты та продолжыня ремонтовых робіт на грекокатолицкым цмонтері, по дорозі ремонт памятників на католицкым цмонтері в Боровници в ґміні Бірча,
  • 2-16 VIII Граб і Жыдвіскє, ґміна Крампна – варштаты та продолжыня ремонту капличок і придорожных крестів та помників в Жыдівскым,
  • термін до рішыня – Липна, ґміна Санкова – ремонт придорожного креста

До участи в обозах зголосити може ся каждий – старчыт лем охота до роботы. Спаня і выжывліня забезпечат орґанізатор. Контакт до орґанізатора: szymon.modrzejewski@gmail.com.


Стоваришыня Маґурич то орґанізация нон-профіт, яка од понад 25 років ремонтує і сохранят перед знищыньом цмонтері, придорожны кресты, каплиці, дзвінниці, або інчы елементы сакральной штукы – ратує місця, де уж не жыют люде, котры могли бы ся заопікувати спадщыном своіх предків або місця, в котрых нихто з жыючых ся до того не почуват. В тот спосіб ратуваны сут сліды м.ін. по Лемках в селах, в котрых іх самых уж неє. Тым путьом ратувана і продолжана є істория в селах, в котрых Лемкы жыют, але… ся ім не хоче о тото задбати? Не знают як тото зробити?

Стоваришыня Маґурич выремонтувало більше як 1000 памятників на веце як 100 цмонтерях.

На Лемковині было м.ін. в Команчы, Віслоку, Липовци, Бальници, Черемсі, Воли Нижній і Воли Выжній, Дарові, Чыстогорбі, Мощанци, Шклярах, Мшані, Полянах Суровичных, Котани, Крампні, Ожынні, Полянах, Грабі, Жыдівскым, Радоцині, Вышоватці, Тихани, Долгым, Волівци, Бортным, Смереківци, ци в Новици.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі