Голосник

Вышла перша бібліоґрафія робітників пряшівской карпаторусиністікы

0
Тот рік высокошкольска карпаторусиністіка на Пряшівскій універзіті в Пряшові святкує свій 20-ый юбілей. В тых днях в універзітнім выдавництві вышла першыраз бібліоґрафія Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты за рокы за рокы 1998 – 2018.

Універзітна бібліотека Пряшівской універзіты зачала реґуларно евідовати публікачне діятельство з области карпаторусиністікы на Пряшівскій універзіті в році 1999.

Понад 500 публікацій

„Першы публікації з русиньского языка і соціолінґвістікы были заевідованы од першых двох научно-педаґоґічных робітників Одділіня русиньского языка і културы Інштітуту народностных штудій і чуджіх языків ПУ (в такій штруктурі выникла русиністіка в році 1998, позн. ред.)  – доц. ПгДр. Василя Ябура, к. н., і ПгДр. Анны Плішковой. Аж о сім років пізніше ку ним поступно зачінають прибывати новы мены – Мґр. Алена Блыхова, ПгДр. Кветослава Копорова, ПгДр. Марія Мальцовска, Мґр. Валерій Падяк, к. н., проф. ПгДр. Юлія Дудашова, др. н., ПгДр. Марта Бенькова, ПгД – а з нима і новы области заміряня: на історію русиньской літературы, проблематіку одборного і умелецького перекладательства, діалектолоґію, компаратістіку славяньскых языків ітд.,“ інформовала Доц. ПгДр. Анна Плішкова, ПгД., директорка русиньского інштітуту і єдночасно директорка Центру языків і култур народностных меншын Пряшівской універзіты.

Як раз Плікшова має за евіденційов бібліотекы почас 20-ох років як єдина контінуалне і безперерывне публікачне діятельство в рамках карпаторусиністікы.

Бібліотека за словами Плішковой заевідовала 564 публікачных єдиніць робітників, котры вычеряли ся на пряшівскій карпаторусиністіці, котра за 20 років перешла різныма назвами і упорядкованями в рамках універзіты. Шторік так заевідовало ся в середнім коло 30 публікачных єдиніць – научных, одборных і умелецькых робот, котры были выданы як научны моноґрафії, высокошкольскы учебникы і одборны книжны публікації в домашніх і загранічных научных часописах і зборниках, причім дакотры были заевідованы у світовых научных датабазах WoS i Scopus.

Наступать молода ґенерація

Выповідным оцініньом якости заевідованых єдиніць із карпаторусиністікы суть подля директоркы Інштітуту русиньского языка і културы цітації публікацій споминаных авторів домашніма і загранічныма науковцями, котры таксамо суть реґістрованы в різных світовых научных датабазах.

„Вызначным моментом про будучность карпаторусиністікы є головно молода ґенерація науковців, абсолвентів вшыткых трьох высокошкольскых проґрамів на базі русиньского языка і літературы, котры до научно-педаґоґічной практікы приходять сімболічно в році 20-річа высокошкольской русиністікы в Словацькій републіці. Їх научны роботы як інтерных докторандів Інштітуту русиньского языка і културы ПУ суть частьов того книжного выданя публікачного діятельства,“ підкреслює Плішкова.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар