Голосник

Выстава ікон в рамках проєкту «Іконописаня на пограничу»

25. вересня/септембра т.р. в церкви св. Владиміра Великого в Креници торжественно одкрыто выставу ікон, якы были намалюваны беручыма участ в варштатах писаня ікон реалізуваных в рамках проєкту «Іконописаня на пограничу» .

«Іконописаня на пограничу» то проєкт реалізуваний так креницком православном парохійом, як і православном парохійом зо словацкого Курова. Його задачом были охорона і промоция культуровой спадковины, а тіж розвиваня спілпрацы медже жытелями погранича. Давнійше Лемкы-Русины в креницко-бардиівскым реґіоні были посередниками в інформацийній і культуровій выміні медже Поляками і Словаками. Проєкт тыкат проблему заниканя особливого дідицтва писаня ікон серед мешкаючых по обох сторонах границі, ховаючых ся серед лемківской спадковины, т.є. церкви, іконостасів, придорожных крестів. В звязку з дезінтеґрацийом лемківского соспільства, з причыны выселенчой Акциі Вісла, іконописаня праві одышло в непамят, бо днес занимат ся ним лем пару його любителів.

В рамках того мікропроєкту орґанізуваны были варштаты писаня ікон, якы проходили в світлици при Православній Церкви в Креници. Писати іконы вчыла Ґабриєля Куліґ, котра уж скорше розписала по части підземну капличку. Завершыньом проєкту єст як раз выстава з тыма іконами, котру мож обізрити так в Креници, як і Курові.

Цільом того проєкту было підтримати тоту заникаючу форму творчости Лемковины, а тіж і зміцнити трансграничны контакты любителів іконописаня. Намалюваны іконы поміщено на стінах підземной каплиці, в котрій находит ся і гробовец з тілом владыкы Адама. Вельо-превельо люди пришло, жебы обзерати результаты роботы членів проєкту. Не лем мож было обзерати іконы, але і згромаджены гості мали нагоду выслухати в світлици короткій выклад тыкаючий ся іконописаня.

Позерайте долов за знимками (автор Миколай Ґрич).

Шеруй.

О авторі

Наталія Клинковска

Коментарі