Голосник

Выставка о народностях в Будапешті

0
Хто сьме? Народности в Мадярьску має назву выставка, котра была одкрыта 12-го юла 2018-го року в просторах Народного архіву Мадярьска в Будапешті.

„Културна розмаїтость была все неділительным елементом мадярьской історії. В Карпатьскій котловині были Мадярі в безпрестайнім контакті з іншыма народами і народностями. Наша сполочна минулость мала і траґічны моменты, но роль етнічных ґруп в розвитку Мадярьска не дасть ся спохыбнити,“ пише ся в анотації ку новій выставці архіву.

Выставка є выбером документів із коекзістенції Мадярів і народностей, котры коло них жыли і жыють. Многы документы, записы, обєкты, котры суть выставлены, бісідують о історії Мадярьска од зачатку по сучасность. В тій історії находять ся і Булгарі, Ґреци, Хорваты, Німці, Румуны, Ромове, Русины, Сербы, Словаци, Словінці і Жыды. На выставці в рамках мултімедіалных средств мож чути і видіти фотоґрафії, голосы, язык і музику тых народностей.

Народный архів Мадярьска, як пише на своїм сайті, має намагу вказати выставков здокументовану културну дідовизну і решпектовати традіції в комбінації з пожадавками днешньой добы.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

 

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар