Голосник

Якій є звязок медже бесідуваньом по свому а економічным розвитком державы?

В днях од 20. до 22. вересня/септембра 2019 р. на обшыри Выділу Соспільных Наук Університету Адама Міцкєвича в Познані проходил буде XVI Зъізд Польского Стоваришыня Соспільной Психолоґіі. Будут бесідувати і о меншынах, в тым о Лемках.

Тема єдного з панелів XVI Зъізду Польского Стоваришыня Соспільной Психолоґіі то «Соспільно-психолоґічны і культуровы аспекты языковой жывотности серед етнічных меншын і еміґрантів». Дослідникы беручы в ним участ представлят стан проєкту з погранича досліджынь над культуровом спадковином і психолоґійом, котрого наголовок то «Языковый антидот: языкова жывотніст як нарядя будуваня психічного добростану, здоровля і постійного розвитку» (в скорочыню LCure).

Ци бесідуваня по свому дає щестя?

Дослідникы старают ся в рамках проєкту LCure окрислити, якій єст звязок медже хоснуваньом свого языка через передставників меншыны або языковом дискримінацийом а станом здоровля і добростаном даной соспільности. Науковці будут хотіти одповісти на звіданя ци дискримінация на языковым фоні і втрата рідной бесіды через дану ґрупу мают неґативне влияня на економічну ситуацию державы.

Кєрівниками проєкту сут др габ. Юстина Олько з Выділу «Artes Liberales» та проф. Михал Білевич з Выділу Психолоґіі Варшавского Університету. В заміріню науковців є выказати, што успішна інтеґрация меншын та іміґрантів реалізувана на основі іх етнолінґвістичной достоменности має позитивне влияня на економічный розвиток державы ци стабільны соспільны односины. Проєкт тыкат парох меншыновых ґруп та іміґрантів в Польщы – Лемків, Вілямовян, Украінців, в Мексику та Сальвадорі.

Нагода для розвитку науковой соспільной психолоґіі

Польскє Стоваришыня Соспільной Психолоґіі од парунадцетох років орґанізує зъізды, котры дают нагоду для розвитку молодых дослідників, дозваляют ділити ся своіма науковыма думками і осягнінями та сут потрібны для інтеґрациі середовиска польскых психолоґів. Ґрупа тота од вельох років є зауважана і доціняна як найсильнійше наукове середовиско в тій части Европы і єдно з найсильнійшых на світі. Што рока зъізд орґанізуваный є в інчым місті.

Вчас тогорічной конференциі буде близко 80 доповіди в рамках 18 темовых панелів, тыкаючых м.ін. достоменности, соспільной приналежности і спільноты. В послідній ден зъізду одбуде ся спомненый уж панель «Соспільно-психолоґічны і культуровы аспекты языковой жывотности серед етнічных меншын і еміґрантів». Доповід під наголовком «Панельовы дослідыня проєкту LCure в меншыновых соспільностях – локальны перспективы і методолоґічны проблемы» выголосят Анна Масляна, Йоанна Мариняк та Юстина Маєрска-Шнайдер.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі