Голосник

Ювілейны Стрічы Трьох Поколінь – ювілей Ластівочкы

0

Ювілеі все хоче ся гідні празднувати. Тым більше, кєд іде про такой два сходячы ся о єдным часі, котрых цільом повинно быти плеканя рідного яыка, культуры, тадициі та лемківской достоменности. Єден великій двойний ювілей онедолга одпразднує Кружок Стоваришыня Лемків в Пшемкові. То він в 2001 році покликал до жытя ґрупу молодежы і лемківскых отрочат, котры в пізнійшым часі розвинули крыла, называючы ся днес Лемківскым Ансамбльом Пісні і Танця «Ластівочка».stovarishyinya_lemkiv За дальшом діяльністю Кружка СЛ в Пшемкові, десят років тому зродила ся думка зорґанізувати подію, котра хоц бы раз до рока припоминала Лемкам прожываючым в Пшемкові і околицях, же існтнуєме, же не забыли сме на своє, та на тото, же – што важне в нашым народі – меджепоколіньова трансмісия є основа. Так народила ся циклична імпреза пн. «Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культруом». То власні три ґенерациі, перша – народжена іщы на нашій прекрасній Лемковині, котра гейбы мала моральний обовязок передати молодшым свою любов до рідной землі, друга – то уж люде народжены на землі выгнаня, котры долгы рокы глядали свого місця і уж такой з оповідань старшых чули про чудотворны горы, та вкінци третя – тота послідня, котра днес часто ся тратит, ачий забыват, де єй коріня і кым по роді повинна ся чути.

15. жолтня/октобра т.р., з нагоды спілных ювілеів 15-літя основаня Лемківского Ансамблю Пісні і Танця «Ластівочка», та 10. едициі «Стріч Трьох Поколінь з Лемківском Культуром», Кружок Стоваришыня Лемків в Пшемкові просит на 17.00 год. до Містецкого Осередка Культуры в Хойнові на ювілейний концерт присвячений тым двом річницям. На сцені выступит ґаздыня – стоваришыньова «Ластівочка», котра на тот ден закличе собі своіх камаратів. А камаратя то по правді діти пшемківского колективу, котры з «Ластівочкы» выросли, пак основуючы власны ансамблі. Єдным з гостів буде співаючий колиси в «Ластівочві», днес бодай найшырше знаний лемківскій целебрита в Польщы – солиста Ігор Гербут. Заповіл свою пристутніст на стоваришыньовым ювілею. Но, дальше придут і другы ансамблі, котрых члены даколи были членами колективу з Кружка з Пшемкова. Просто – не бракне ріжных музычных жанрів, зачынаючы од фольклору, а кінчучы на модерных русиньскых звуках.

Ґрупа ЛЕМ.фм+ тримат медияльниий патронат над цілом подійом – двойным ювілейом. Прото не бракне і нас. Придеме і зреляцийонуєме тым, котры далеко, вшытко тото, што ся діяло на хойнівскій сцені.

plakat-bez-spadow

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар