З желанієм, з покоєм…

0

Од нашого редакцийного ансамблю, якій через цілий 2016 рік трудил ся над дописами, даваньом прямых реляций, приношыньом добрых і планных вісти, інформуваньом і коментуваньом справ, котры по нашому сут найважнійшы, хтійте приняти красны желаня. Хоц тот рік для вельох был нелегкій і не вшыткым ся сполнили желаня, котры сте достали перед рівно роком, то днес маме іх свіжы, новы і іщы шумнійшы як тоты стары.

Прото в Новым Році най не траплят Вас ниякы непокоі, най одыйде кажда біда, най лем добро, радіст і щестя гостит в Вашых хыжах. Приймийте тоты вінчуваня, якы передаєме зо щырого серця вшыткым тым, в котрых бє русиньскє серце і вшыткым тым, котры нас підпоруют каждого дня.

Днес, 31. грудня/децембра 2016 рока, кінчыме нашу службу і мы вшыткы, котры твориме пишеме і редаґуєме лемківскы, руснацкы медиі в Польщы. Здравиме редакторів нашого дружнього радия Русин.фм, редакциі Бесіды і ІнфоРусина, вшыткых спілпрацівників, напомічных і вшыткых Вас – слухачів лемківского народного радия Лем.фм.

Оставайте здравы. До почутя Вам вшыткым гварят:

Настка-Моніка Тылявска, Наталия Малецка-Новак, Наталия Горбаль, Наталия Клинковска, Олена Стефановска, Анна Кырпан, Анна Кузмякова, Теодозія Латтова, Мария Сільвестрі, Демко Новак, Петро Басалыґа, Миколай Ґрич, Петро Трохановскій, Василь Ковач, Андрий Трохановскій, Павел Ханас, Павел Малецкій, Севериян Косовскій, Александер Клинковскій, єромонах Маркіян, Петро Медвідь, Демко Трохановскій і Богдан Ґамбаль.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
© Copyright by лем.fm. 2018. Вшыткы права застережены.