Голосник

Желаме і днес вшыткым хосенных курсів русиньского языка, в проґрамі «Говорить Пряшів» – пятниця, 20.00 год.

Радийо Русин.фм з Братиславы як каждый тыжден приносит порцийку вісти о плянуваных культурных подіях і роботі русиньскых інституций – музею, театру і ансамблю Пульс.

В Книжници.фм бібліотекар Ігор Латта буде чытал прекрасны стишкы Юрка Харитуна.

Целебритом того тыжня буде Василь Бенько Петровай – русиньскій учытель, писменник і журналиста. Вродил ся на Пряшівщыні, в селі Габура, но векшу част жытя прожыл на Украіні і в Росиі. Його жытя подібне до вельох оптантів, якы збаламучены совітском пропаґандом пішли жыти на чужыну. Был копальником, але такым котрый думал остати інтелектуалистом. Зато скінчыл університет в Донєцку.

Петро Медвід в Перличках прочытат короткы вісти надрукуваны в підкарпатскій ґазеті «Неділя» в липци/юлию 1942 р. Будеме споминати на конечне утверджыня громадянства державных урядників, номінацию на міністеряльного секцийного совітника знаного історика підпредсідателя Карпатского Общества Наук, титулярного архідіякона Іренея Кондратовича. В Береґсазі стала ся траґічна подія, забила ся молода дівка за тото, што не перешла 4 клясы ґімназиі і не могла дале іти ся вчыти до академіі, але потішыня принесе тото, што явила ся нова книжка пн. “Шкільный хор для старшых кляс народных і середніх школ”, книга єст красно выдана і коштує 5 пенґе. Але, думаме, вшыткых зелектризує новина, што в Ужгороді проходит курс руского языка для мадярскых учытелів народных шкіл.

Теодизия Латтова в Припомінці в імени орґанізаторів Світового Конґресу Русинів буде вшыткых поздравляла.

на фото горі – MaryAnn Sromovski – ґамбокнижка

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі