Голосник

ЗІРС ку сторічніці републікы выдавать книжку

0
Чехословацькый світ в Карпатах – то назва книжкы, котру в тых днях выдавать Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска в авторстві Владиміра Куштєка.

Публікація, котра буде мати тексты в чеськім, словацькім і русиньскім языку, выходить з фінанчнов підпоров Фонду на підпору културы народностных меншын і є вкладом той орґанізації ку святкованю сторічніці републікы.

Припомянутя собі розвитку Підкарпатя

„Цільом того проєкту є припомянутя собі періоду розвитку Підкарпатьской Руси в роках 1919 аж 1939, коли тота країна была частьов Чехословацькой републікы,“ пише выдаватель новой публікації.

Як далше дочітаме ся, книжка обсягує 37 капітол, котры суть присвячены розвитку окремых міст і містечок, од Ужгорода аж по Ясіню. Описує жывот і културны традіції Русинів – автохтонных жытелів Підкарпатя, но і далшых народностей той теріторії. Увага звертать ся і на особности културного і сполоченьскоко жывота, котры на Підкарпатю діяли.

„При редіґованю окремых статей автор выходив із архівных матеріалів Канцеларії презідента і Міністерства загранічных діл в Празі, но зо спомин людей, меджі нима остатнього ґубернатора Підкарпатьской Руси Парканія,“ інформує Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска. В книжці суть так само схоснованы добовы пресовы матеріалы, находить ся в ній приблизно 500 фотоґрафій і різных писемных документів, котры односять ся ку Підкарпатьскій Руси і їй історії.

Взаємне овпливньованя

Підкарпатьска Русь досяговала великый розвиток в часі демократічной Чехословакії в многых областях як школство, архітектура, інфраштуктура, здравнотницьтво ці шпорт.

„Є потрібне підкреслити, же за тыма резултатами стояла велика робота чеськых, до даякой міры і словацькых фаховців, котры в краю діяли в меджівойновім періоді і отворили край новым духовным течіням,“ пише выдаватель.

На другім боці културны традіції Русинів і далшых народностей, котры жыли на Підкарпатю, як і природны красы того краю, стали вызначным жрідлом іншпірацій про чеськых, в меншій мірі і словацькых умелців, писателів, малярів або і фотоґрафів. Но і о тім вшыткім має быти і нова кнжика Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска під назвов Чехословацькый світ в Карпатах.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

 

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар