Голосник

Зрекрутуй ся до активных!

Iщы цілый тыжден єст, жебы надумати ся і записати до участи в черговій едициі проґраму Ґалицийской Фундациі Розвитку і Едикациі пн. «Активне село». Перша едиция проґраму прошла на зламі 2018/2019 років і взяли в ней участ молоды м.ін. зо Ждыні, Ґладышова, Новиці і Ріпок. Накручено фільм про Акцию Вісла.

То нагода для молодых люди, жебы заанґажувати ся в темы, котры сут важны для них, однайти штоси, чым будут занимати ся з захопліньом, познати новых камаратів та навчыти ся реалізувати своі, локальны проєкты – запрашат координаторка проґраму Бетка Пологова Вуйцік. То для них нагода, жебы наново одкрыти місцевости, в котрых жыют – додає.

«Активне село» то проґрам з обшыри громадяньской едукациі направленый на молодіж зо сел ґорлицкого повіту. Його участникы берут участ в циклю варштатів і стріч, в часі котрых вчат ся, як од початку до кінця зреалізувати свою думку, як заплянувати даку ініциятиву, беручы до увагы потребы свойой соспільности. Юстина Михаляк з Ґладышова з ентузиязмом оповідат о своій присутности на варштатах. Познала єм вельо новых осіб, навчыла єм ся орґанізувати розмаіте, аж і повело ся нам зорґанізувати стрічу з ґімнастичком і танцюристком з Ряшова. Барз рекомендую інчым взяти участ в другій едициі – захвалят.

17. марця т.р. в сельскій світлици в Ждыни прошла премєра документального фільму «Така была наша доля», якій зрыхтуваный был місцевом молодежом, а особливо Томком Болехом. Хотіл єм зробити дашто добре. Даде з пят років єм о тым думал, але все якоси не выходило, хыбаль мобілізациі не былореляцийонувал для нашого порталю по показі фільму Фома Болех. «Активне село» таку мобілізацию дало. Окрем того інструкторы вчыли молодіж основ заряджаня проєктом, роботы в ансамбли люди, а тіж того, як дослідити обшыр, в котрій мешкают, як провірити, якы має проблемы і як мож ім зарадити.

Хочеме підперати молодіж в бытю активныма і одповідальныма членами своіх соспільности – деклярує координаторка Бетка Вуйцік. Віриме, што каждый може мати влияня на свою околицю, може ю зміняти, творити, чынити ліпшом. Стараме ся наново смотрити на місця, в котрых жыєме, і брати за них одповідальніст – стверджат.

Фільм «Така была наша доля» оповідат о І і ІІ світовых войнах, о святым Максимі, о першых Ватрах, о выселіню, о тым, што ся діяло з церквом в Конечній, сут в ним інтервю з Лемками старшого поколіня. Вельо річы єм ся навчыл – бесідує автор фільму. Аж і того, як зорґанізувати премєру фільму. Навчыл єм ся тіж того, же не треба ся піддавати. А додатково стрітил єм барз файных люди, котры тіж хтіли зробити штоси для свойой місцевости – кінчыт Фома Болех.

В рамках першой едициі повело ся окрем стрічы в танцюристком і накручыня фільму зорґанізувати музичны стрічы в Кобылянці, в результаці якых завязала ся ґрупа, в котрій молоды музикуют і взаімні вчат ся грати на інструментах. Прошол родинный роверовый райд по Низкым Бескіді, в Ґладышові зорґанізувано цикль подій звязаных з безпеком на дорозі, были іщы інчы стрічы дедикуваны молодежы.

Хто бы хотіл взяти участ в другій едициі, може ся приголосити. Участ є безплатна. Треба мати од 13 до 18 років і жыти на обшыри ґорлицкого повіту. Дрібниці глядайте в тым місци.

Фот. Ґалицийска Фундация Розвитку і Едикациі

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі