Голосник

Зробме награня о нас самых і поможме творити пєсу о Лемках

Ґрупа артистів звязаных з театром робит пєсу о Лемках. Просят о поміч, бо не хотят мати выключні історий з тзв. третьой рукы. Хотят, жебы о Лемках оповіли самы Лемкы. Каждый може мати влияня на тото, як нас пак представлят.

«Лемківска Одисея» то проєкт, котрый реалізуваный є при Ґорлицкым Центрі Культуры. Спільна артистична робота уж ся зачала. Зарис першого спектаклю уж был вказуваный на сцені. Не так давно закінчыли сме першый етап діянь нашого проєкту, была то презентация Мапы Памяти в Ґорлицях – оповідат Катажына Павловска, координаторка проєкту. Дотеперішня робота дозволила нам дрібницьово окрислити обшыр, в котрій плянуєме ся порушати. Хочеме, жебы спектакль пн. «Єм памятю» односил ся до споминів Лемків про особы, о котрых хочете памятати – продолжат.

Цілю проєкту є покликати свого рода хор, котрый буде складал ся з осіб, якы хотят сохранити памят о важных для них особах, о свого рода героях для соспільности. Пeред початком посліднього етапу конечна є поміч. Просиме Вас о присыланя награнь реляций о особах, котры хочете упамятнити – заклиує К. Павловска. Можут то быти особы, котры знате, дака родина, або люде, о котрых лем сте чули, ци то реальны особы, ци дакы міфічны, знаны з леґенд, вірінь. Най то будут героі істориі, важны в духовым вымірі, або пересічны, штоденны, просты істориі. Через Ваше награня будут запамятаны.

Заміріньом артистів є вказати чловече жытя во вшыткых його аспектах: траґічне, смішне, сентиментальне, мелянхолийне ци абстракцийне. В награню треба помістити інформацию про особу, котра робит награня, а пак про тото, як познало ся даного чловека, котрого хоче ся упамятнити, або як познало ся історию про него і оповісти дакус про його жытя – што є в ним важне, што порушат. Залежыт нам, жебы конкретна особа оповіла історию конкретного героя, не свою. Ходит нам о будуваня памяти, як чогоси, што єднат поколіня. Будеме барз вдячны за кажду поміч і творчый вклад в проєкт «Лемківска Одисея» – додає на конец координаторка.

Орґанізаторы просят, жебы награня присылати до 30. червця/юнія 2019 р. на адрес: odysejalemkowska@gmail.com. Найліпше, жебы было то награня відео, але награня авдийо і листы тіж будут важном інспірацийом.

Фіналовы спектаклі вказуваны будут в Ґорлицях, Яслі і Коросні.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі