Голосник

Зыйде ся громада Общества св. Йоана Крестителя

0

Общество св. Йоана Крестителя орґанізує дня 24-го септембра 2016-го року Громадну стрічу. Громада общества одбуде ся в кіносалі міста Свідник і зачінать о 9.00 год. В рамках стрічі будуть одпрезентованы актівности Общества св. Йоана Крестителя, буде ся говорити о господаріню орґанізації, слово дістануть і позваны гості з далшых русиньскых орґанізацій діючіх на Словакії.

Общество святого Йоана Крестителя – ОСЙК, было засновано Александром Духновічом іщі в 1862-ім році. Єствовало до року 1874, коли было зрушене. О його обновліня в році 2003 ся постарали русиньскы священици, котры зістали далше вірны заповіді русиньскых хрістіаньскых родолюбів Александра Духновіча, Александра Павловіча, блаженых Павла Петра Ґойдіча, Василя Гопка.

Головным цільом Общества св. Йоана Крестителя є розвивати хрістіаньскый і културный жывот Русинів на Словакії. До його діятельства належыть і робота з дітми і молодежов на полю хрістіаньского жывота і духовного релаксу, выдаваня хрістіаньской літературы, книжок, календарів, молитвеників, спознаваня і утримованя церьковнославяньского обряду русиньскым материньскым словом, шыріня русиньскых церьковных і културных традіцій.

ОСЙК выдавать раз за квартал часопис Артос, раз за рік книжный Ґрекокатолицькый русиньскый календарь. Як раз членове ОСЙК стояли і при зроді літурґічных тлумачінь на русиньскый язык текстів як Тетраєвангеліє, Апостолы, Требник, акафіст ітд. Сучасным председом є отець Ярослав Поповець.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар

Зыйде ся громада Общества св. Йоана Крестителя

0

Общество св. Йоана Крестителя орґанізує дня 24-го септембра 2016-го року Громадну стрічу. Громада общества одбуде ся в кіносалі міста Свідник і зачінать о 9.00 год. В рамках стрічі будуть одпрезентованы актівности Общества св. Йоана Крестителя, буде ся говорити о господаріню орґанізації, слово дістануть і позваны гості з далшых русиньскых орґанізацій діючіх на Словакії.

Общество святого Йоана Крестителя – ОСЙК, было засновано Александром Духновічом іщі в 1862-ім році. Єствовало до року 1874, коли было зрушене. О його обновліня в році 2003 ся постарали русиньскы священици, котры зістали далше вірны заповіді русиньскых хрістіаньскых родолюбів Александра Духновіча, Александра Павловіча, блаженых Павла Петра Ґойдіча, Василя Гопка.

Головным цільом Общества св. Йоана Крестителя є розвивати хрістіаньскый і културный жывот Русинів на Словакії. До його діятельства належыть і робота з дітми і молодежов на полю хрістіаньского жывота і духовного релаксу, выдаваня хрістіаньской літературы, книжок, календарів, молитвеників, спознаваня і утримованя церьковнославяньского обряду русиньскым материньскым словом, шыріня русиньскых церьковных і културных традіцій.

ОСЙК выдавать раз за квартал часопис Артос, раз за рік книжный Ґрекокатолицькый русиньскый календарь. Як раз членове ОСЙК стояли і при зроді літурґічных тлумачінь на русиньскый язык текстів як Тетраєвангеліє, Апостолы, Требник, акафіст ітд. Сучасным председом є отець Ярослав Поповець.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар