Голосник

«Говорить Пряшів» – на другій тыжден серпня – пятниця, 20.00 год.

Дорогы, вірны слухачы нашого радия. Нич нового днес Вам не передповіме, бо дальше тото само робиме. Граме (не лем діско), але тіж твориме мудры річы. Часом самы, а час-до-часу при помочы камаратів з Пряшівской Руси. Все є добрі. Часом і файні. Кус поважні, кус смішно, а кус страшно. Але все поучытельно. 

Маме такой половину серпня іщы перед собом, а то добрий час, жебы ся іщы натішыти літом, фестівалями, фестівальчыками і дальшыма, уж (будме щыры), барже поучытельныма подіями. Кєд сте зголодніли на добре русиньскє слово, то днес Вас просиме щырым лемківскым словом на поучытельний русиньскій проґрам «Говорить Пряшів». 

Про тото, же наш премєровий проґрам буде мудрий як все, то і вы все знате. Днес, попри дальшым цікавым, зможеме выслухати м.ін. про Михала Балудяньского, якій народил ся  7. жолтня/октобра 1769 р., в русиньскым селі Вышня Ольшава к. Стропкова, а вмер 15. квітня/апріля 1847 р. в  Санкт-Петербурзі. Балудяньскій был росийскым штатником і економом русиньского походжыня, при тым доктором права (1796), професором політичной економіі Санкт-Петербуржского Університету, дальше ректором той учельні, сенатором, та просто головном силом в области знаня і на педаґоґічній і політичній сфері царской Росиі.


Приносиме актуалны інформації з русиньского середовиска і нелем з нього. З нашыма справами будете все актуално інформованы о найважнішых подіях і з Културным калеідоскопом вам не втече жадна културно-сполоченьска акція у вашім реґіоні.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі