Голосник

Резервуар Конты-Мысцова має забезпечыти перед заливами. Буде треба выселити жытелів

Резервуар має забезпечыти воду для Ясла, Мєльця і Дембиці аж і в припаді пілрічной сушы. Забезпечыт тіж перед заливом. Ретенцийный резервуар Конты-Мысцова на Вислоці буде мал простір коло 430 гектарів. Жебы го утворити, треба выселити жытелів терену, де хотят го зробити. Світовый Банк передал веце як 34 млн зл дотациі на роботы звязаны з рыхтуваньом будовы.

Заповіданый од років ретенцийный резервуар Конты-Мысцова має быти м.ін. забезпечыньом перед наслідствами сушы в 20 ґмінах, якы находят ся в долині Вислокы. Має мати веце як 65 млн кубиків і простір коло 430 гектарів.

Другом функцийом резервуару має быти протидіяня заливам вчас раптовных дощів. Тама ограничыт переплыв воды штырьократні. Роботы звязаны з рыхтуваньом передпроєктовой документациі Конты-Мысцова зачали ся в 2019 році. «Дотепер опрацувано м.ін. гыдравличный модель, якій образує можливости функцийонуваня резервуару. Довершают ся роботы звязаны з природничом інвентаризацийом, котра обняла полный, річный веґетацийный період фауны і флоры» – вымінят Кжыштоф Ґвіздак, пресовый представник ряшівского одділіня Реґіонального Заряду Водной Господаркы Польской Воды.

Єдны хотят остати близко, інчы будут міґрувати до міста

Будова резервуару великого на 430 гектарів означат необхідніст одкупліня нерухомости од жытелів, але тіж конечніст переселінь. Друга квестия была все найтруднійшым елементом плянуваня будовы резервуару. «Іщы в 2019 році ідентифікували сме вшыткых жытелів, котры будут мусіти змінити місце замешканя. Бесідували сме з нима, проведены были анкєты, жебы познати вымаганя жытелів. Знаме, што конкретны особы хотят. Єдны вяжут будуче з місцьом, де жыют тепер, і хтіли бы ґрунты деси близко, а інчы хотят ся перенести нп. до міста і не будут заінтересуваны нерухомістю, а грошами за свій маєток» – бесідує Кжыштоф Ґвіздак.

Польскы Воды во спілпрацы з самоурядами нашли в околици плянуваного резервуару ґрунты, властительом котрых є Скарб Державы. Могли бы быти пропонуваны переселяным жытелям. Світовый Банк особливу вагу прикладат до справы релокациі люди, зато Польскы Воды будут мусіти опрацувати одповідній плян переселінь і плян заряджаня середовиском.

«Зрыхтувати треба вельо опрацувань. Не лем будовляный проєкт, але і ґеолоґічны, археолоґічны опрацуваня, саперскє розпознаня, выціны. В вересни/септембрі тр. хочеме зложыти дополняючы документы до середовискового рішыня. Гармоноґрам закладат закінчыня інвестициі в 2027 році» – пояснят Кжыштоф Ґвіздак.

Дотация од Світового Банку

Світовый Банк успішні оцінил дотеперішні рыхтуваня, подал, што інвестиция є потрібна і можлива до зреалізуваня. Плян будовы резервуару Конты-Мысцова влучыли до Проєкту Протизаливовой Охороны в Заливі Одры і Віслы. Світовый Банк признал дотацию высокости 34 млн зл на зробліня рыхтуючых робіт.

Грошы дозволят зробити м.ін. технічны концепциі, проєкты місцевых плянів заґаздуваня простору, опрацуваня і окрисліня обшыри археолоґічных досліджынь, а тіж зробити Плян Позысканя Нерухомости і Переселінь. Будут хотіти зробити і будовляный та выконавчый проєкт, на основі котрого Польскы Воды будут старати ся о дозволіня на будову.

Фот. МысцоваІнфо

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі