Голосник

«Медже Попрадом а Ославом»

Наголовок: «Медже Попрадом а Ославом. Культурово-языкова достоменніст Лемків в етнолінґвістичных рамках»
Автор: Марґарита Місяк
Выдавця: Выдавництво «Профіль»

  1. Misiak, Między Popradem a OsławąTożsamość językowo-kulturowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym, Wydawnictwo „Profil”, Wrocław 2018.

Pracę dr Małgorzaty Misiak z pełną odpowiedzialnością uznaję za jedno z najważniejszych na polskim rynku wydawniczym wydarzeń naukowych ostatnich lat, wypełniających dotkliwą lukę badawczą nie tylko w zakresie językoznawstwa, ale także historii, kulturoznawstwa, socjologii i psychologii społecznej. Oto bowiem autorka podjęła trud takiego właśnie – wszechstronnego – opisania świata Łemków – a ściślej odtworzenia tego stanu ich samoświadomości, w którym, jak pisze, zawiera się odpowiedź na pytanie: co to znaczy być Łemkiem? (…)

A jaki wyłania się z badań Małgorzaty Misiak Łemków portret własny? – Zdecydowanie dominuje, co jest całkowicie historycznie i psychologicznie uzasadnione, syndrom Łemka skrzywdzonego, także wykorzenionego, naiwnego, tęskniącego za utraconą małą ojczyzną (…). Wszystkie te obrazy prowadzą autorkę do łemkowskiego uniwersum tożsamościowego, obejmującego swym zakresem język, terytorium, religię i historię, nad którym ciągle unosi się trauma roku 1947 – wysiedlenia Łemków w ramach akcji „Wisła”. Uczy ono niestereotypowego oglądu zjawisk etniczno-językowo-kulturowych, a ostatecznie – w czym widzę największy walor pracy – tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

(z recenzji prof. dra hab. Jana Miodka)

Більше про кинжку чытайте гев.