Голосник

Коляды Хору Духовеньства Любіньского і…

Плaтня з колядами Хору Духовеньства Любіньского і Зеленогірского Деканатів Православной Вроцлавско-Щеціньской Єпархіі.

Членами хору сут священникы, дякы, учытелі реліґіі, войсковы і шпытальны капеляны, адміністраторы парохій, а при тым і будівничы храмів і парохіяльных домів. В звязку з тым, же хористы наштоден жыют в ріжных, часом барз оддаленых од ся частях єпархіі, найчастійше мож іх почути, коли прикрашают співом кєрмешы в парохіях єпархіі, а зато же звычай колядуваня є міцно закорінений в церковну традицию, хористы рішыли награти такій акуратні репертуар.

На платни найдеме 17 творів – тропарів свята і коляд, част з них в авторскых опрацуванях на вельоголосовий мужскій хор.

okladka_duchowenstwo_krzywa.indd

Платня была записана в церкви о прекрасній акустыці, в Пшемкові.  Фраґмент коляды до послуханя долов, а ціліст в радию ЛЕМ.фм.