archiwum

Folder: Dokumenty dotyczące zabytków budownictwa sakralnego i świeckiego w województwie podkarpackim

Numer: 7
Sygnatura: TT-55-D

Teka zawiera obszerne materiały dotyczące zabytków Polski południowo-wschodniej, w szczególności terenów dawnego województwa rzeszowskiego. W skład teki wchodzą rękopisy i maszynopisy artykułów oraz recenzje prac innych autorów, wypisy archiwalne dotyczące miejscowości i zabytków Polski południowo-wschodniej, rysunki inwentaryzacyjne oraz fotografie obiektów drewnianej i murowanej zabytkowej architektury świeckiej i sakralnej (w tym Leżajsk, Babice, Stańkowa, Nowosielce Kozickie, Hoczew, Bereźnica Wyżna, Krywe), a także korespondencja branżowa. Duży zbiór stanowią materiały dotyczące kościoła w Cmolasie i Haczowie, dworów z XVI i XVII wieku w województwie rzeszowskim oraz podsumowania i opisy prowadzonych działań konserwatorskich na terenie tegoż województwa.wstecz wróć do archiwum