archiwum

lista folderów

Dokumenty dotyczące zabytków budownictwa sakralnego i świeckiego w województwie podkarpackim
Dokumenty dotyczące cerkwi w Bonarówce i inne
Dokumenty dotyczące cerkwi w Gorajcu
Dokumenty dotyczące cerkwi w Krempnej
Dokumenty dotyczące zabytków budownictwa sakralnego i świeckiego w województwie podkarpackim 2
Fotografie z obiektami do identyfikacji
Fotokopie ilustracji z wydawnictw książkowych i innych
Notatnik z inwentaryzacji zabytków w powiecie bieszczadzkim 1961 r.
Plany, rzuty i sytuacje obiektów zabytkowych z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i strzyżowskiego
Plany, rzuty i sytuacje obiektów zabytkowych z powiatu gorlickiego
Prace inwentaryzacyjno-badawcze. Zbiór fotografii przedstawiających uczestników wyjazdów inwentaryzacyjnych
Slajdy z wyjazdu badawczego do Czechosłowacji
Slajdy z wyjazdu badawczego na Zakarpacie (USRR)
Zbiór fotografii z wyjazdów badawczych po Polsce i Europie
Zbiór fotografii zabytków ruchomych z d. powiatu leskiego