archiwum

Folder: Dokumenty dotyczące zabytków budownictwa sakralnego i świeckiego w województwie podkarpackim 2

Numer: 8
Sygnatura: TT-50-003-D

Teka zawiera obszerne materiały dotyczące zabytków Polski południowo-wschodniej, w szczególności sztuki cerkiewnej. W skład teki wchodzą rękopisy i maszynopisy artykułów, wypisy archiwalne, fotografie ikon i ikonostasów, korespondencja branżowa, i dokumenty urzędowe. Do obszerniejszych zespołów należą materiały dotyczące utworzenia niezrealizowanego skansenu cerkwi w Bieszczadach, dokumenty (opisy i tabele) ilustrujące stan zachowania cerkwi w Polsce południowo-wschodniej w II poł XX w. oraz materiały dotyczące funkcjonowania składnicy zabytków ruchomych w Łańcucie. Znajdują się tu zarówno wypisy wyposażenia konkretnych cerkwi, korespondencja branżowa, a także dokumenty świadczące o niezwykle trudnych warunkach pracy w łańcuckim Muzeum na początku lat 60. XX w.wstecz wróć do archiwum