katalog > w. podkarpackie > p.leski > Łopienka

Cerkiew pw. św. Paraskewy

Nr obiektu: 216
Województwo: podkarpackie
Powiat: leski
Miejscowość: Łopienka

Murowany obiekt został wzniesiony etapami w XVIII i XIX w., jako cerkiew parafialna pw. Paraskewy, i zarazem sanktuarium maryjne cudownego obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej. Najstarsza część cerkwi to pochodząca z XVIII w. absyda, do której w I poł. XIX w. dobudowano murowany korpus świątyni. Pod koniec I poł. XIX w. cerkiew przedłużono w kierunku zachodnim. Po 1947 r. obiekt przeszedł na Skarb Państwa, od tej pory był nieużytkowany i sukcesywnie niszczał. W marcu 1949 r. cudowna ikona Matki Boskiej Łopieńskiej została przewieziona perz z ks. Franciszka Stopę do Polańczyka. W 1954 r. zdjęto blachę z połaci dachowych obiektu, w skutek czego kilkanaście lat później runęła przegniła więźba dachowa. W 1972 r. powiatowy konserwator zabytków Olgierd Łotoczko przeprowadził pierwsze zabezpieczenie obiektu w postaci założenia betonowej opaski na koronę murów cerkwi. W latach 60 – 70. XX w. ruina cerkwi służyła wypasającym owce polskim góralom za owczarnię. W 1983 r. z inicjatywy Zbigniewa Kaszuby w ramach TOnZ, rozpoczęto działania mające na celu odbudowanie cerkwi trwające z przerwami do 2002 r., kiedy to cerkiew została otynkowana. W sąsiedztwie cerkwi pierwotnie znajdowała się kaplica grobowa i dzwonnica cerkiewna, które uległy zniszczeniu po 1956 r. Kaplicę odbudowano w latach 1993–1995 w., dzwonnicę w 2005 r. obecnie cerkiew należy do Towarzystwa Karpackiego.  wstecz wróć do katalogu

fot. Jerzy Tur, 2003 r. fot. Jerzy Tur, 2003 r. fot. Jerzy Tur, 2003 r. fot. Jerzy Tur, 2003 r. fot. Jerzy Tur, 2003 r. fot. Jerzy Tur, 2003 r. fot. Jerzy Tur, 2003 r. fot. Jerzy Tur, 2003 r. fot. Jerzy Tur, 2003 r. fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r.fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r.fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r.fot. J.T., B.T.fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r.fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r.fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r., na fot. Olgierd Łotoczkofot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r.fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r.fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r.fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r.fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r.fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r.fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r.fot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r., na fot. Olgierd Łotoczkofot. J.T., B.T., zabezpieczanie korony murów w 1972 r., na fot. Olgierd Łotoczko