katalog > w. podkarpackie > p.leski > Berezka

Cerkiew pw. Przemieniania Pańskiego

Nr obiektu: 264
Województwo: podkarpackie
Powiat: leski
Miejscowość: Berezka

Murowany obiekt został wzniesiony w 1868 r., jako cerkiew parafialna pw. Przemienienia Pańskiego. Obiekt remontowano w 1920 r. Po 1947 r. przejęta na Skarb Państwa. Ok. 1950 r. Kościół łaciński podjął nieudaną próbę przejęcia dawnej cerkwi. Dnia 2 lutego 1953 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie zezwoliło PGR-owi w Olsznicy na rozbiórkę dawnej cerkwi w Berezce w raz z pięcioma innymi cerkwiami (w Dziurdziowie, Hoczwi, Mchawie, Myczkowcach, i Średniej Wsi). Do rozbiórki nie doszło z powodu przekazania obiektu w maju 1953 r. miejscowej spółdzielni produkcyjnej. W latach 50. XX w. pracownicy spółdzielni zdarli blachę z dachu, co doprowadziło do przegnicia a następnie zawalenia się więźby dachowej obiektu. Od tego czasu cerkiew pozostaje w ruinie. Obiekt posiada bardzo oryginalną architekturę i proporcje na tle architektury cerkiewnej regionu.wstecz wróć do katalogu

fot. Jerzy Tur, 60. XX w.fot. Jerzy Tur, 60. XX w.fot. J. Tur, 90. XX w.fot. J. Tur, 90. XX w.fot. J. Tur, 90. XX w.fot. J. Tur, 90. XX w.fot. J.T., B.T., ok. 1972 r. fot. J.T., B.T., ok. 1972 r. fot. J.T., B.T., ok. 1972 r. fot. J.T., B.T., ok. 1972 r. fot. J.T., B.T., ok. 1972 r. fot. J.T., B.T., ok. 1972 r. fot. J.T., B.T., ok. 1972 r. fot. J.T., B.T., ok. 1972 r. fot. J.T., B.T., ok. 1972 r.