katalog > w. małopolskie > p.gorlicki > Kwiatoń

Cerkiew pw. św. Paraskewy

Nr obiektu: 11
Województwo: małopolskie
Powiat: gorlicki
Miejscowość: Kwiatoń

Drewniany obiekt wzniesiono jako greckokatolicką cerkiew parafialną pw. Św. Paraskewii w II poł. XVII w., wedle tradycji w 1700 r. Wieża została dobudowana lub remontowana w 1743 r. Świątynię remontowano w 1811, 1863, 1885, 1904, 1911, 1928. Po 1947 r. przejęta przez miejscowych rzymsko-katolików. W 1967 poddana kapitalnemu remontowi, podczas którego obiekt pokryto na powrót gontem. W 2013 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obecnie stanowi kościół filialny pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej, parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kwiatoniu. Plac cerkiewny ogrodzony jest parkanem z bierwion, przeprutym od południowego pd.-zach. i pn.-zach. przez drewniane bramki nakryte ostrosłupowymi dachami.wstecz wróć do katalogu

fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 1991 r. Kwiatoń, cerkiew, widok od zach., fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_017Kwiatoń, cerkiew, widok od pd. –zach., fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_026Kwiatoń, cerkiew, widok na pd. –zach. część cerkwi, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_025Kwiatoń, cerkiew, pd. ściana babińca, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_024Kwiatoń, cerkiew, pd. ściana babińca, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_023Kwiatoń, cerkiew, konstrukcja wierzy, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_003Kwiatoń, cerkiew, konstrukcja wierzy, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_010Kwiatoń, cerkiew, konstrukcja wierzy, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_006Kwiatoń, cerkiew, konstrukcja wierzy, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_007Kwiatoń, cerkiew, konstrukcja wierzy, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_008Kwiatoń, cerkiew, konstrukcja wierzy, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_018Kwiatoń, cerkiew, podwalina wierzy, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_009Kwiatoń, cerkiew, pn. część zach. ściany nawy, widok od zach., widoczne gniazda po krokwiach pierwotnego daszku okapowego, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_004Kwiatoń, cerkiew, pn. część zachaty wokół babińca, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_005Kwiatoń, cerkiew, zach. ściana babińca ponad stropem kruchty, widoczne węgłowanie pn. i zach. ściany, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_014Kwiatoń, cerkiew, zach. ściana babińca ponad stropem kruchty, widoczne węgłowanie pn. i zach. ściany, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_016Kwiatoń, cerkiew, węgłowanie pd. i zach. ściany babińca, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_013Kwiatoń, cerkiew, węgłowanie pd. i zach. ściany babińca, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_015Kwiatoń, cerkiew, stężenie oczepu pd. ściany babińca. Na oczepie gniazdo po krokwi niezachowanego dachu, stężenie wyk. z dawnej belki stropowej, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_019Kwiatoń, cerkiew, pd. oczep babińca. Gniazdo po krokwi niezachowanego pierwotnego dachu nad babińcem, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_020Kwiatoń, cerkiew, stężenie oczepu pn. ściany babińca. Na oczepie gniazdo po krokwi niezachowanego dachu, stężenie wyk. z dawnej belki stropowej, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_021Kwiatoń, cerkiew, zach. ściana załomu nawy, widok od zach., resztki dawnego dachu załomu zachowane poniżej dwuspadowego dachu, między nawą a wieżą, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_022Kwiatoń, cerkiew, zach. ściana załomu nawy, widok od zach., resztki dawnego dachu załomu zachowane poniżej dwuspadowego dachu, między nawą a wieżą, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_012Kwiatoń, cerkiew, zach. ściana załomu nawy, widok od zach., resztki dawnego dachu załomu zachowane poniżej dwuspadowego dachu, między nawą a wieżą, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_011Kwiatoń, cerkiew, wsch. ściana kruchty, portal, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_030Kwiatoń, cerkiew, wsch. ściana kruchty, widoczne nadproże portalu, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_028Kwiatoń, cerkiew, kruchta, dekoracja malarska stropu, widok na pn. –zach., fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_027Kwiatoń, cerkiew, zach. ściana kruchty, załom stropu ponad portalem głównym, fot. J. Tur, B. Tondos, ok. 1990, TT_109_02_AS_029