katalog > w. małopolskie > p.gorlicki > Regietów Wyżny

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła

Nr obiektu: 174
Województwo: małopolskie
Powiat: gorlicki
Miejscowość: Regietów Wyżny

Drewniana kaplica powstała w dobie XVIII w. jako sanktuarium greckokatolickiej cerkwi parafialnej pw. Św. Michała Archanioła. W 1869 r. po rozebraniu starej cerkwi, jej dawne sanktuarium zostało zaadaptowane na kaplicę cmentarną pw. Św. Michała Archanioła.  Po 1947 r. przejęta na Skarb Państwa i zmieniona w owczarnię. Wówczas niegdysiejsze przejście w ścianie pn., z sanktuarium do niezachowanej zakrystii, zamieniono w dolnej części na otwór wejściowy dla owiec i okno w części górnej. Jeszcze w 1968 r. kopułę brogową kaplicy wieńczył zrujnowany barokowy hełm. W latach 80.–90. XX w. większość nieszczelnych gontowych połaci dachowych kaplicy pokryto blachą. Na przełomie XX i XXI w. zdewastowany budynek kaplicy przejęła miejscowa ludność prawosławna przywracając jej funkcję sakralną poprzez utworzenie kaplicy (o statusie czasowni) pw. Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja Cudotwórcy z Miry Licejskiej do Bari. W 2001 r. zabytkowa kaplica została rozebrana a w jej miejscu wzniesiono nową, której architektura swobodnie nawiązuje do poprzedniej. Plac cerkiewny pierwotnie ogrodzony był murem z kamienia rzecznego, na który w I dekadzie XXI w. nabudowano ażurowy parkan.



wstecz wróć do katalogu

fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, 11.1990 r. fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.fot. Jerzy Tur, l. 80-te XX w.